Sykepleier feilmedisinerte på grunn av dårlig norsk

Helsetilsynet er koblet inn etter at en innleid vikarsykepleier gjorde flere farlige feil under en nattevakt på Bergen Røde Kors Sykehjem i november.

En smertepumpe som var gått tom ble ikke skiftet, en pasient ble feilmedisinert, og tabletter var lagt feil i alle medisindosettene. Feilene skal ha oppstått på grunn av språkproblemer, skriver Bergens Tidende.

Den latviske sykepleieren ble etter vakten straks tatt ut av tjeneste, og vikarbyrået Orange Helse sier de ikke vil benytte henne mer i Bergen kommune. Ledelsen ved Bergen Røde Kors Sykehjem har også sendt bekymringsmelding til Helsetilsynet om det som skjedde på nattevakten i november.

En hjelpepleier som jobbet sammen med sykepleieren, sa at hun ikke kunne kommunisere med henne fordi hun forsto norsk svært dårlig.

Administrerende direktør Nils Paulsen i Orange Helse beklager hendelsen på det sterkeste.

– Feil som dette skal ikke forekomme. Vi vil i fortsettelsen arbeide for å unngå situasjoner dette, opplyser han til avisen. Han understreker at sykepleieren erkjenner feilene og er dypt fortvilet over situasjonen.

På grunn av EØS-reglene stilles det i dag ingen formelle krav til norskkunnskaper fra myndighetenes side hos europeisk helsepersonell som skal jobbe i Norge. Det reagerer sykepleierforbundet på.

– Det må stilles nasjonale språkkrav både skriftlig og muntlig til alt utenlandsk helsepersonell som skal jobbe i Norge, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye.