Kraftig temperaturøkning i Vest-Antarktis

Vest-Antarktis har blitt varmere den siste tiden. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Temperaturen vest i Antarktis stiger dobbelt så raskt som tidligere antatt som følge av klimaendringene, ifølge en ny forskningsrapport.

En ny analyse av temperaturmålinger fra 1958 til 2010 tyder på at Vest-Antarktis er blitt 2,4 grader varmere i denne perioden.

Målingene er gjort ved forskningsstasjonen Byrd, hvor det i perioder ikke har vært mulig å registrere temperatur på grunn av strømbrudd. I den nye studien er temperaturdata blitt rekonstruert ved hjelp av datamodeller.

– Den vestlige delen av isdekket utsettes for dobbelt så kraftig oppvarming som tidligere antatt, heter det i en uttalelse fra Ohio State University i USA.

Det antas at smeltevannet fra Vest-Antarktis forårsaker 10 prosent av havnivåstigningen som knyttes til de menneskeskapte klimaendringene.