Minst 40 ulver observert i Sør-Norge i vinter

Minst 40 ulver observert i Sør-Norge i vinter Les mer Lukk

Noen ganger er rop om «ulv» høyst berettiget. I vinter er det observert mellom 40 og 44 ulver fordelt på åtte fylker i Sør-Norge.

De fleste av dem – mellom 34 og 37 – er bare sett på norsk side av riksgrensen, opplyser Rovdata, som har mottatt Høgskolen i Hedmarks rapport om ulveobservasjonene.

Det er sett ulv fra Agder i sør til Trøndelag i nord, og det er i Hedmark «gråbein» dukker opp oftest. 33 til 35 av ulvene ble observert her.

– De resterende sju til ni ulvene er registrert i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, forteller Morten Kjørstad, som leder Rovdata.

Prosjektleder Petter Wabakken ved høyskolen sier det også er svært sannsynlig at det også er ulver som har fast tilhold innenfor minst to områder av Østfold fylke.

– Det har kommet inn meldinger fra Rømskog og Halden, men flere av meldingene har kommet inn for seint til å kunne følges opp på sporsnø. Samtidig har snøforholdene generelt vært dårlige i dette fylket.

Det er funnet to valpekull i helnorske ulverevir, men det kan være flere. Stortinget har satt et bestandsmål som inkluderer tre helnorske valpekull i året.

Tre ulver ble felt og to skadeskutt under årets lisensjakt.