Vil la sivile drive etterforskning

Vil la sivile drive etterforskning Les mer Lukk

For å få flere politifolk ut i gatene bør sivilt ansatte få drive etterforskning og ta avhør, mener fagforeningen som organiserer de sivilt ansatte i politiet.

– I dag er det oppunder en tredel av de politiutdannede som har kontorstillinger og ikke jobber på gaten. De kan ikke bruke våpen fordi de ikke får trening. Vi tror at politiet kan utnytte ressursene bedre og jobbe smartere, sier Carl Marius Michelsen til Bergens Tidende.

Han er prosjektleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL Politiet), som organiserer de sivilt ansatte, og mener de sivile kan utføre en hvilken som helst oppgave i politiet, bortsett fra å utøve makt.

– I dag finnes det sivile etterforskere i Kripos og Økokrim som har spisskompetanse på et fagfelt og etterforsker tunge og komplekse saker. Da er det ingen grunn til at sivile skal nektes å etterforske ordinære saker og hverdagskriminalitet. Det handler om kultur og holdninger. Det henger igjen fra tiden da sivile stort sett var eldre kvinner som satt og skrev notater fra avhør, sier Michelsen.

Per Sandberg (Frp), leder i Stortingets justiskomité, er enig og mener sivile bør brukes mer for å frigjøre ressurser til politiets «spisse ende».

– I dag pensjonerer vi politifolk når de er 57 år, og mange av dem går over til privat sektor og blir etterforskere. Hvorfor ikke snu opp ned på det? Hvorfor ikke rekruttere fra privat sektor og la dem bli etterforskere, spør Sandberg.