Stoltenberg: – Beredskapsarbeidet vil forandre Norge

HALVÅRSTALE: Statsminister Jens Stoltenberg inviterte pressen til julelunsj onsdag. (Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix) Les mer Lukk

Statsminister Jens Stoltenberg oppsummerte høsten 2012 i sin halvårlige pressekonferanse onsdag.

Stoltenberg mente at arbeidet med å forbedre beredskapen etter at 22. juli-kommisjonen la fram sin rapport i august, er en av de viktigste sakene regjeringen har arbeidet med det siste halvåret.

– Det er et arbeid vi har tatt på det største alvor. Arbeidet med dette kommer til å forandre Norge og styrke beredskapen vesentlig. Vi er allerede i gang med det letteste, nemlig å bevilge mer penger og styrke beredskapen. Hovedbudskapet er at vi må styrke både kultur og ledelse. Det mest alvorlige er ikke mangel på ressurser, men mangel på forståelse for hvor alvorlig situasjonen var, sa Stoltenberg.

Siste: Stoltenberg: - Et nytt tyngdepunkt i norsk politikk

Planer som aldri ble fulgt opp

Den andre hovedsaken i høst mener Stoltenberg var de to stortingsmeldingene om helsevesenet, og han la særlig vekten på meldingen om e-journal.

– Det kommer til skape en stor endring i norsk helsevesen over tid, sa statsministeren.

Stoltenberg trakk også fram samferdselssektoren, og mente at regjeringen nå følger opp arbeidet med Nasjonal transportplan.

– I gamle dager lagde vi en plan som ble vedtatt, men aldri fulgt opp. Nå bygger vi jernbane og veier i en målestokk vi aldri har sett maken til, sa Stoltenberg.

Les også: Erna knuser Jens på ny måling

- Synet på arbeid vil endre seg

Blant det som han mente vil prege året vi har foran oss er at vårt syn på hva som er arbeid vil endre seg. Dette fremgår av stortingsmeldingen som omhandler hvilke perspektiver regjeringen ser for seg.

– Før var du i jobb eller ikke i jobb. Det må vi som nasjon endre oppfatningen av. Det er stadig flere som er delvis innenfor og delvis utenfor arbeidslivet. Det er stadig flere som mottar pensjon som også er i jobb. Langt flere vil være delvis uføre og delvis i jobb. Og det blir mer og mer normalt å være delvis sykmeldt, sa Stoltenberg.

I Perspektivmeldingen, som statsministeren kalte en slanket langtidsplan, fremgår det også at selv med god økonomi, må Norge som nasjon gjøre valg.

– Velger vi noe, får vi mindre rom til andre ting. Stadig mer av statens utgifter er bundet i endringer i befolkningen, sa han og trakk særlig fram eldrebølgen.

Les også: Stoltenberg slipper trolig mistillitsforslag

– Vi vil forsterke klimainnsatsen

Stoltenberg trakk også fram den opprinnelige Kyoto-avtalen der man ble enige om å redusere verdens klimagassutslipp med 50 prosent, og slo deretter fast at verdens klimaambisjoner har gått i feil retning.

– I Doha var man ganske fornøyd med å ha fått fram Kyoto 2. Den omfatter ikke 50 prosent, men 15 prosent av verdens klimagassutslipp. Så istedenfor å ha gått oppover har vi gått nedover. Det som er dypt urovekkende er at i en tid der vi har fått mer forskningsbasert kunnskap om at klimaendringene faktisk skjer, så ser vi at evnen til å handle har vært redusert og at utslippene har økt, slo statsminister Stoltenberg fast.

Stoltenberg trakk deretter fram tre tiltak som han mener vil representere førstehjelp til klimaet, nemlig å kutte kortlivede klimagasser som svart karbon (sot) og metan, øke innsatsen mot avskoging og kutte i subsidiene til bruken av fossil energi.

Statsministeren understreket også at Norge fortsatt skal ha en lederrolle i det internasjonale klimaarbeidet.

– Blant annet har vi en lederrolle i forhandlingene om en ny klimaavtale som skal ferdigforhandles innen 2015 og gjelde fra 2020, sa Stoltenberg.