Stoltenberg slipper trolig mistillitsforslag

HØRING. 22. juli-høring på Stortinget. Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) under 22. juli-høringen i Stortinges komitehus i Oslo. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix Les mer Lukk

Flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil trolig ikke gå inn for at det stilles mistillitsforslag mot regjeringen etter terrorhøringene i høst.

Uansett hva Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil bestemme seg for, synes det klart allerede nå at regjeringen vil få kraftig kritikk, men slipper unna mistillitsforslag. Saksordfører Geir Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti går i sitt utkast til kontroll- og konstitusjonskomiteen inn for en slik løsning.

– Jeg mener ikke vi skal fremme mistillit mot regjeringen, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til Stavanger Aftenbladet

Det er gitt at ingen av de tre rødgrønne partiene vil gå inn for mistillit mot sin egen regjering. Med sin stemme sikrer Bekkevold dermed flertall blant komiteens totalt elleve medlemmer for en mildere reaksjon enn mistillit.

Bekkevold plasserer i sitt utkast det øverste politiske hovedansvaret hos statsminister Jens Stoltenberg (Ap), men framholder at de som hadde ansvar for manglene som gjorde seg til kjenne 22. juli i fjor har utvist tilstrekkelig ydmykhet.

Les også: Høyre og Frp utelukker ikke mistillit mot regjeringen

Ydmyke nok

Samtlige politikere og embetsmenn med ansvar kom med klare og utvetydige beklagelser under stortingshøringene som strakte seg over hele fem dager.

– De øverste politiske ansvarlige har allerede beklaget. Kombinert med den kommende stortingsmeldingen om 22. juli, som blir den store lakmustesten, har jeg kommet til at dette holder for meg, sier Bekkevold

Han kommer ikke med forslag til konklusjon i det 30 sider lange utkastet, men sier han håper på en innstilling alle partier kan stille seg bak.

– Det er et førsteutkast i en lang prosess, hvor alle partiene skal komme med sine tilsvar. Det er unaturlig og altfor tidlig å snakke om konklusjoner allerede nå, sier komitéleder Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Fremskrittspartiet kommer over nyttår med sitt tilsvar. Innstillingen kommer forhåpentlig til å foreligge i februar, ifølge Anundsen.

Les også: Stoltenberg: – Det øverste ansvaret er mitt

Bred kritikk

– I mine merknader tar jeg særlig for meg svikten med å sikre regjeringskvartalet og svikten hos politiet. Jeg er kritisk til at Grubbegata ikke ble stengt og mener ansvaret for dette ligger hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet, sier Bekkevold.

Han sier han også er kritisk til nedprioritering av viktige sektorer hos politiet og nevner politihelikoptre, IKT og nødnett. Dermed legger han også noe av skylden på Justisdepartementet.

Uansett hvilken konklusjon komiteen ender med i sin endelig innstilling, vil et eventuelt mistillitsforslag bli stemt ned av det rødgrønne stortingsflertallet. Opposisjonen kan derfor komme til å samle seg om å gi regjeringen en kraftig skrape, men avstå fra mistillitsforslag.

– Det rødgrønne flertallet på Stortinget er på tre stemmer. Det er unaturlig å blåse av en reaksjon fra en stor del av Stortinget selv om den ikke fører til regjeringens avgang, sier han.

Les også: Regjeringen kjente til hemmelig 22. juli-scenario