– Våpenkontroll bare en del av svaret

Våpenkontroll er en del av, men ikke hele svaret på hvordan man skal møte volden i USA, sier Det hvite hus etter skolemassakren i Connecticut.

President Barack Obamas talsmann Jay Carney hadde mandag ingen spesifiserte politiske svar å legge fram etter at presidenten søndag sa at han vil gjøre alt som står i hans makt for å møte volden i det amerikanske samfunnet.

Obama kom med løftet under en minnegudstjeneste i den massakrerammede byen Newtown.

På spørsmål om muligheten for økt våpenkontroll, svarte Carney:

– Jeg mener det er en del av det, men langt fra alt.

Han tilføyde at Obama de kommende ukene vil gå i dialog med amerikanerne og legge fram flere ideer og forslag. Men han hadde ikke konkrete forslag å tilby mandag.

– Jeg har ingen spesifikk agenda å kunngjøre for dere i dag. Jeg kan bare peke på hva presidenten sa i går, bemerket han.

Han pekte imidlertid på at Obama fortsatt støtter forbudet mot kraftige skytevåpen som utløp i 2004.