Fengsel i minst to år eller frifinnelse venter Øygard

Overgrepstiltalte Rune Øygard risikerer minst to år i fengsel - eller frifinnelse - når dom i saken mot Vågå-ordføreren faller mandag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Les mer Lukk

Blir Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap) kjent skyldig etter tiltalen for gjentatte overgrep mot ei mindreårig jente, er straffen minst to års fengsel. Mandag faller dommen i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Fakta om Øygard-saken:  

* Rune Øygard (53) er tiltalt for seksuell omgang med ei mindreårig jente. Han har hele tiden nektet straffskyld.

* Øygard representerer Arbeiderpartiet og har vært ordfører i Vågå kommune i Ottadalen siden 1995. Han ble av et enstemmig kommunestyre innvilget permisjon med full lønn til saken mot ham er over.

* Politiet startet etterforskning etter at jentas familie anmeldte Øygard 25. september 2011. Statsadvokaten i Hedmark og Oppland tok ut tiltale mot ordføreren 29. mars i år.

* Ifølge tiltalen skjedde ett av overgrepene da jenta var under 14 år, mens de andre overgrepene skal ha skjedd mens hun fortsatt var under 16 år.

* Saken startet tirsdag 9. oktober i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Torsdag 1. november startet partenes prosedyrer, og mandag 17. desember avsies dommen.

(NTB)

Aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter, har lagt ned påstand om fire års fengsel, mens Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, ba om full frifinnelse.

– Straffen må settes betydelig høyere enn minstestraffen på to år. Det er snakk om mellom 40 og 50 overgrep, og graden av utnyttelse er høy, sa statsadvokaten i prosedyren i begynnelsen av forrige måned.

Tross manglende tekniske bevis for at Vågå-ordføreren over en toårsperiode – fra jenta var 13 år – hadde samleier med henne jevnlig, argumenterte Klundseter for at det likevel er bevist utenfor rimelig tvil at samleiene har funnet sted.

Jentas forklaring har vært detaljert og konsistent fra hun ble avhørt dagen etter at anmeldelsen var levert politiet, påpekte han.

Les også: Jente hevder Vågå-ordfører skjenket henne

Usikkerhet

Selv om dommerne aldri så mye ønsker å tro på en ung jentes fortelling om gjentatte overgrep, må ikke det styre dem til domfellelse, sa forsvareren i sin prosedyre. Hennes formaning bunner i en redegjørelse for en rekke usikkerhetsmomenter som hun mener til sammen utgjør mer enn tilstrekkelig tvil til å frikjenne ham, uten å skjelne til Øygards troverdighet.

– Den fornærmedes forklaring er en man veldig gjerne skulle ønske å tro på. Men det er ikke ønsket om å tro som skal være styrende for retten. Dere må være overbevist om at det ikke er andre momenter som utgjør rimelig tvil, sa hun.

Den overgrepstiltalte ordføreren har medgitt at han hadde samtaler som inneholdt det han kaller «griseprat» på chattetjenesten Skype med den nå 17-årige jenta, men nekter straffskyld.

Les også: Øygard søker permisjon fra ordførervervet

Kritikk

Øygard er tiltalt etter paragrafene 195 og 196 i straffeloven. Begge omhandler seksuell omgang med barn, henholdsvis under 14 år og under 16 år. Heller ikke under prosedyrene kom aktoratet med noen subsidiær påstand i saken.

Flere jusseksperter har hevdet at tiltalen i saken er feilaktig. Overfor Dagsavisen har Alf Petter Høgberg, professor i strafferett ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, uttalt at paragraf 201 burde vært en del av tiltalen. Paragrafen omfatter seksuelt krenkende atferd i ord eller handling, noe som kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Også paragraf 325 – om embetsmenn som viser grov uforstand – burde vært med, ifølge professoren.

Flere andre jusseksperter avisa har snakket med, mener det ville vært lettere for påtalemyndigheten å gå en fellende dom i saken hvis disse paragrafene var med.

Troverdighet

Øygard-saken er ikke ulik andre overgrepssaker, hvor det sjelden er vitner og tekniske bevis. Når påstand står mot påstand, blir spørsmålet om troverdighet ofte den avgjørende faktoren for rettens vurdering av skyldspørsmålet.

Under prosedyrene la jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, fram et krav om at jenta skal tilkjennes en oppreisningserstatning på 260.000 kroner.

Tingrettsdommer Torunn Elise Kvisberg og meddommerne har hatt rundt seks uker på å vurdere bevisene og skrive domspremissene siden retten ble hevet siste gang 2. november.

Les også: Vågå-ordførerens forsvarer overrasket over tiltalen

Permisjon

Vågå-ordfører Rune Øygard ble av kommunestyret i Vågå innvilget permisjon med full lønn til saken er over, og Iselin Jonassen (Ap) fungerer for tiden i hans sted. Nylig bestemte formannskapet at det fra nyttår kun skal betales ut én ordførerlønn.

Selv om både Arbeiderpartiet lokalt, på fylkesplan og nasjonalt har oppfordret Øygard til å trekke seg som ordfører, vil han ikke uten videre rette seg etter oppfordringen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. I en epost til kommunestyret sier Øygard at han vurderer å søke ulønnet permisjon fra ordførervervet hvis tingrettens dom ankes til lagmannsretten.

Uansett utfall er det ventet at dommen ankes. Ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) er det allerede satt av tid til saken i Eidsivating lagmannsrett fra 22. april.