Tre års fengsel for voldtekt av lillesøster

En 25 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt til fengselsstraff på tre år og én måned for å ha voldtatt sin elleve år gamle lillesøster.

Overgrepet fant sted i Tromsø enten høsten 2010 eller tidlig i 2011 i den domfelte og fornærmedes hjem, skriver Nordlys.

Storebroren skal ha tatt med seg lillesøsteren, som da var elleve år, inn på morens rom og fullbyrdet overgrepet mens moren var ute av huset. Voldtekten ble i etterkant oppdaget av 25-åringens eldre bror og meldt til politiet.

Den domfelte skal i løpet av oppveksten i Kongo og Uganda ha opplevd en rekke overgrep. Blant annet ble han angivelig tatt til fange som barnesoldat, seksuelt misbrukt av sjefen for opprørsstyrken han ble tatt til fange av, samt vært vitne til flere drap og voldtekter.

Sentralt i saken var derfor spørsmålet om den domfelte kunne regnes som tilregnelig da han voldtok lillesøsteren.

Retten konkluderte imidlertid med tilregnelighet, og 25-åringen ble dømt til fengsel i tre år og én måned, samt til å betale oppreisning på 160.000 kroner til lillesøsteren.

I skjerpende retning påpekte retten at fornærmede var svært ung da overgrepet fant sted og at voldtekten ble begått av en voksenperson i nær familie i fornærmedes eget hjem.