To års fengsel for tyverier fra eldre

En 36 år gammel mann er i Nedre Romerike tingrett dømt til to års fengsel for å ha lurt 26 eldre mennesker ved å utgi seg for å ha vært hjemmehjelp eller fjernsynsreparatør.

Mannen er dømt for 16 fullbyrdede grove tyverier, samt ti forsøk på tyverier, skriver VG.

«Det er skjerpende at tyveriene er begått ved bevisst å utnytte eldre menneskers tillit og sårbare situasjon», heter det i dommen.

36-åringen tilsto alt og innrømmet mer enn det som var listet opp i tiltalen.

Metoden han brukte til å lure 26 eldre fra Oslo og Romerike mellom november i fjor og januar i år, går ut på at han ringte på hos enslige eldre. Han sa han var fra hjemmehjelpen, et vaktselskap eller et kabel-TV-selskap. Han ble dermed invitert inn, og kunne stjele penger og bankkort. Han brukte aldri trusler eller vold.

I ett tilfelle utnyttet han sin arbeidssituasjon. Han var på det tidspunktet ansatt i et vikariat som hjemmehjelp i Skedsmo. I jobbsammenheng stjal han to bilder fra hjemmet til en billedkunstner. 36-åringen mistet jobben som hjemmehjelp da saken ble avdekket.

36-åringens forsvarer, advokat Marion Haaland, sier klienten var i en økonomisk vanskelig situasjon.

– Han har erkjent de faktiske forhold, og beklager på det sterkeste det som har skjedd. Han kommer imidlertid til å anke selve straffutmålingen, sier hun.