Polititoppene må forklare hvorfor det sviktet

Ingelin Killengreen gikk av som politidirektør rett før terroraksjonen 22. juli etter å ha sittet i stillingen i 11 år. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Den omfattende svikten i politiet blir tema under fjerde dag av maratonhøringen om 22. juli. Åtte politiledere vil bli grillet om manglende oppfølging av egne planer.

I den første delen av høringen har nåværende og tidligere toppolitikere måttet svare for seg. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har forsøkt å sirkle inn det politiske ansvaret for hva som gikk galt før, under og etter 22. juli-angrepene.

Les også: Starter tidenes mest omfattende høring i Stortinget

På mandag, den fjerde høringsdagen, er det politiets tur. Gjørv-kommisjonen kom med en knusende kritikk av politiet i sin rapport, noe som sto i sterk kontrast til politiets egen evaluering noen måneder tidligere.

Politiet sviktet på en rekke områder, ifølge 22. juli-kommisjonen, som oppsummerte: Holdninger, ledelse og kultur.

Planer ble ikke fulgt, politiet hadde ikke gjennomført øvelser slik de burde, teknisk utstyr var mangelfullt, ledelsen var ikke god nok. Dette førte til at den tidlige fasen etter 22. juli var preget av kaos. Varslingssystemer fungerte ikke, og politiet kunne vært på Utøya tidligere.

Dragkamp

Førstemann ut, Ingelin Killengreen er en av nøkkelpersonene. Hun satt som politidirektør fra 2000 til 2011, og sluttet i jobben bare noen få måneder før terrorangrepene.

Det er ventet at forholdet mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet blir et av dagens sentrale temaer. I intervjuet med Gjørv-kommisjonen skjøv Killengreen en stor del av ansvaret over på departementet. Det detaljstyrte mer og mer og lot politisk viktige saker overkjøre faglige innsigelser, mente hun.

Kontrollen strakte seg til hvordan ressurser ble disponert og hvilke tiltak som ble prioritert. Det ble gitt svært strenge direktiver for hva Politidirektoratet fikk bruke penger på, noe som førte til at ikke ble satset på beredskap, etter Killengreens mening.

Killengreens etterfølger, Øystein Mæland, og assisterende politidirektør Vidar Refvik skal også forklare seg for komiteen. I tillegg kommer tidligere Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård, som i dag sitter som fungerende politidirektør.

Vil ha svar om politiaksjonen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil også søke svar på hva som gikk galt i responsen på angrepene 22. juli.

Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, og politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud skal forklare om politiaksjonen.

Et tema blir hvem som styrte utrykningen til Utøya. Da politimestrenes forklaringer til Gjørv-kommisjonen ble frigitt, brøt det ut en krangel mellom Oslo og Nordre Buskerud. Sissel Hammer mente det var «en forunderlig greie» at beredskapstroppen ble sendt til Utøya før hennes politidistrikt hadde bedt om det. Kritikken ble møtt av et skarpt svar fra Oslos nye politimester, Hans Sverre Sjøvold, som mente Hammer hadde full anledning til å sende sine egne folk til øya uten å måtte vente på Delta.

Sjef for beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, vil bli spurt ut om Deltas rolle i utrykningen til Utøya. Et av funnene i Gjørv-kommisjonens rapport, var at politiet kunne vært langt tidligere på Utøya. Misforståelser, dårlig kommunikasjon, manglende lokalkunnskap og flere andre forhold bidro til å forsinke aksjonen.

Sistemann som er kalt inn til høringen er politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark politidistrikt. Han har blant annet uttalt seg om politidirektør Mælands rolle og i debatten om hvor mange politidistrikt Norge bør ha.