Norske barn giftes bort i skjul

Røde Kors-telefonen har opplevd at enkelte jenter blir tvangsgiftet og ikke får returnere til Norge før de har fått barn med ektefellen (Foto: NTBscanpix). Les mer Lukk

Røde Kors kjenner til at 249 barn fra Norge er tvangsgiftet eller utsatt for trusler om tvangsekteskap, til tross for at dette er ulovlig. Organisasjonen er redd mørketallene er store.

Fakta om barn og tvangsekteskap  

*Røde Kors fikk fra 2008 til 2011 henvendelser om 490 personer under 18 år, der 52 var tvangsgiftet, 197 var redde for å bli giftet bort og 241 var utsatt for æresrelatert vold. Barna utsettes for hardt press fra familien og føler ofte skyld og skam:

* «Broren min sa at det er min skyld at pappa lider av hjerteproblemer og kanskje dør. Det er fordi jeg er så vanskelig og ikke ønsker å gifte meg med fetteren min»

* «Mamma sier hun skal begå selvmord, dersom jeg ikke forlover meg med en slektning i hjemlandet.»

*”Pappa truer med å kaste meg ut hjemmefra dersom jeg ikke gjør det slutt med kjæresten min. Han sier jeg da vil være «død» for familien.»

*”Pappa og onkel sier til meg: du vet vel hva de gjør med sånne jenter som deg i hjemlandet, de blir drept.»

*”Når familien synes jeg oppfører meg dårlig, som for eksempel har på meg for mye sminke eller tettsittende klær, blir jeg kalt hore eller hund.»

*”Når pappa hører rykter om at jeg har vært sammen med gutter, sier han at han ønsker at jeg dør av kreft.»

*”Mamma truer meg med å bli sendt til hjemlandet og bli tvangsgiftet dersom jeg ikke snart blir en ordentlig muslimsk jente.»

(Kilde: Rapport om Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse) (©NTB)

I perioden 2008 til 2011 mottok Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse henvendelser angående 1.396 personer. Av disse var 52 jenter og gutter under 18 år som allerede var giftet bort mot sin vilje:

– Vi i Norge tenker lett at dette er noe som skjer i andre land, men det skjer faktisk med barn bosatt i Norge også, sier Anne Marte Stifjeld, prosjektleder for denne telefontjenesten hos Røde Kors, til NTB.

Røde Kors-telefonen har mottatt henvendelser vedrørende tvangsekteskap for unge helt ned til i 11-års alder.

Omgår loven

Ettersom det er ulovlig å inngå ekteskap i Norge før man er 18 år, er et typisk scenario at barna tas med til landet familien opprinnelig kommer fra og tvangsgiftes der ved en religiøs seremoni og blir tatt hjem til Norge igjen. Når vedkommende er 18 år, registreres ekteskapet i Norge, og det søkes om familiegjenforening med ektefellen. I mellomtiden regnes barnet for gift både av familiemedlemmer og i miljøet rundt.

– Vi har i denne perioden mottatt 197 henvendelser fra barn som engster seg for at dette skal skje med dem, ofte fordi de har hørt familien planlegge å gifte dem bort, eller fordi de vet at de er lovet bort fra tidlig alder. Svært mange unge er redd for konsekvensene ved å koble inn det offentlige når de er i en slik situasjon, og vi frykter store mørketall, både for barn som er giftet bort og for dem som er lovet bort, sier Stifjeld.

Røde Kors forsøker i flere tilfeller å gå i dialog med familiene.

– Mange av foreldrene er ikke klar over hvilket psykisk press de utsetter barna sine for når de fremmer ekteskapsinngåelse. De tror de gjør det beste for storfamilien, og de opplever ofte press fra familien i hjemlandet.

Les også: Gutter og menn flykter fra tvangsekteskap

Streng kodeks

Det er både nyankomne og familier som har vært i Norge lenge som velger å gifte bort barna til en slektning i hjemlandet.

– Den sosiale bakgrunnen varierer også, men familiene har ofte et fellestrekk: En streng æreskodeks, sier Stifjeld.

For dem som er tvangsgiftet eller bortlovet kan det være komplisert å komme seg ut av situasjonen.

– En ugyldiggjøring eller annullering er tidkrevende og komplisert og vil ikke nødvendigvis bli anerkjent av familiens bakgrunnsland og trossamfunn, sier Stifjeld.

Røde Kors-telefonen har opplevd at enkelte jenter blir tvangsgiftet og ikke får returnere til Norge før de har fått barn med ektefellen. Storfamilien anser det da som lite sannsynlig at en jente vil våge skille seg. Hun risikerer i så fall å bli utstøtt fra familien, måtte leve et liv på flukt og kan bli tvunget av familien til å overlate omsorgen for barnet til ektemannen.

Les også: 52 barn tvangsgiftet

Ny handlingsplan

Røde Kors-telefonen ble opprettet i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap i 2000. I perioden 2008 til 2011 er antall henvendelser redusert med 20 prosent, noe Røde Kors delvis tilskriver myndighetenes massive satsing. Mer enn 70 millioner kroner er bevilget til dette arbeidet i fireårsperioden.

– Samtidig må vi påpeke at vi fortsatt får svært mange henvendelser, og det er viktig at denne tjenesten videreføres fordi den er et godt lavterskeltilbud. Vi har fått signaler om at skal komme en ny handlingsplan i 2013, og vi har i den ferske rapporten en rekke innspill til myndighetene om hva som bør inngå i en ny plan, sier Stifjeld.

Et av punktene Røde Kors ser som svært viktig, er å få kartlagt det reelle omfanget av mindreårige i Norge som tvangsgiftes. (©NTB)