Gjørv bekymret over Forsvarets terrorberedskap

22. juli-kommisjonens leder Alexandra Bech Gjørv setter spørsmålstegn ved Forsvarets terrorberedskap (Foto: NTBscanpix). Les mer Lukk

Lederen av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv, sier det er mye ved Forsvarets terrorberedskap som gir grunn til bekymring.

Under et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld sa Gjørv at selv om Forsvaret i hovedsak løste sine oppgaver på en god måte 22. juli i fjor, er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å si at Forsvarets evne til å bistå politiet med å avverge og bekjempe terror er god nok.

– Selv om Forsvaret reagerte proaktivt og evnet å møte politiets uttrykte behov, så er det en rekke forhold ved Forsvarets terrorberedskap som gir grunn til bekymring, sa Gjørv.

Hun viste til 22. juli-kommisjonens rapport, som blant annet peker på lang responstid for Forsvarets spesialkommando og Heimevernets innsatsstyrker, at varsling internt skjedde muntlig, noe som la for mye beslag på mannskapenes oppmerksomhet – og om mangelfullt utstyr for HV 02, som «kunne fått uønskede konsekvenser dersom krisen hadde fordret raskere og mer kraftfull innsats av Forsvaret». (©NTB)