Vurderer flere spørsmål etter statsrådssvar

Opposisjonen mener Grete Faremo ikke svarte godt nok for seg. Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Opposisjonen på Stortinget er skuffet over svarene fra justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) på de over 100 spørsmålene hun fikk fra kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Disse skal spørres:  

Alexandra Bech Gjørv, leder av 22. juli-kommisjonen, representanter fra Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og representanter for de frivillige ved Tyrifjorden.

* Mandag 12. november:

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF), tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V), direktør Jon A. Lea ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forsvarssjef Harald Sunde, sjef for Etterretningstjenesten generalløytnant Kjell Grandhagen, Generalinspektør for Heimevernet generalmajor Kristin Lund, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), assisterende departementsråd Morten Tiller og de to tidligere PST-sjefene Janne Kristiansen og Jørn Holme.

* Fredag 16. november:

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H), tidligere leder av byutviklingskomiteen i Oslo kommune Ola Elvestuen (V) og tidligere nestleder Tove Tellevik Dahl (Ap), tidligere fornyingsminister Heidi Grande Røys (SV), statsråd ved Statsministerens kontor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, regjeringsråd Nina Frisak, tidligere departementsråd Karin Moe Røisland og fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap).

* Mandag 19. november:

De to tidligere politidirektørene Øystein Mæland og Ingelin Killengreen, tidligere assisterende politidirektør Vidar Refvik, tidligere politimester i Oslo Anstein Gjengedal, tidligere Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård, politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud, representant fra politiets beredskapstropp og politimester Torbjørn Aas i Vestfinnmark.

* Mandag 26. november:Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap), tidligere departementsråd Morten Ruud, tidligere assisterende departementsråd Hans Olav Østgaard, tidligere ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold (alle Justisdepartementet), justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) og statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Vi må vurdere om vi må komme tilbake med flere spørsmål i brevs form. Det er absolutt aktuelt å følge opp når vi ikke er fornøyd med svarene, sier saksordfører for 22. juli-høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen Geir Bekkevold (KrF) til NTB.

Han sier at dette vil bli diskutert i løpet av uken, selv om komiteen ikke er samlet til noe møte.

Mye sitat

Komitéleder Anders Anundsen (Frp) er helt enig og understreker at det er normalt å følge opp med en ny runde skriftlige spørsmål når komiteen opplever at svarene ikke er gode nok.

– Faremo henviser hyppig til 22. juli-kommisjonens rapport, selv om det er hennes mening vi etterspør, sier Anundsen.

– Skuffende

Bekkevold sier at han tolker Faremos henvisninger til 22. juli-kommisjonens rapport som at statsråden stiller seg fullt og helt bak kommisjonen, inkludert konklusjoner og forslag til tiltak.

– Men det er ikke heldig, for det er faktisk ikke 22. juli-kommisjonens rapport vi har til behandling i komiteen, sier han.

I tillegg unnlater Faremo å svare på en lang rekke spørsmål, under henvisning til at dette er forhold hun vil komme tilbake til i en stortingsmelding til våren.

– Det skuffer meg, for det er nå vi sitter med dette arbeidet, ikke til våren, sier Bekkevold.

Må følge opp

Venstre-leder og komitémedlem Trine Skei Grande er heller ikke imponert over svarene fra justis- og beredskapsministeren.

– Det er åpenbart at det er en del spørsmål det er vanskelig å svare konsist på. Tanken som slo meg under den første kjappe gjennomlesningen, er at det jammen er bra vi skal ha en åpen høring i komiteen om disse tingene, slik at vi kan stille oppfølgende spørsmål, sa hun til NTB fredag kveld.

Utvidet tid

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal holde fem åpne høringer om 22. juli-saken. Høringene åpner tirsdag 6. november med Alexandra Bech Gjørv som ledet 22. juli-kommisjonen og avsluttes mandag 26. november med statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Komiteen har dessuten besluttet utvidet adgang til å stille spørsmål til statsrådene som er innkalt.

– Vanligvis har saksordføreren 10 minutter og hvert av partiene 5 minutter. Nå har vi utvidet dette til 15 for saksordfører og 10 for hvert av partiene, sier Bekkevold. (©NTB)