AUF vil klamydiateste 14-åringer

Over 22.000 nordmenn fikk påvist klamydiasmitte i fjor. Nå går AUF inn for årlig testing av norsk skoleungdom under seksuell lavalder.

Ungdomsorganisasjonen ønsker årlig klamydiatesting av ungdom i tiendeklasse og ved de videregående skolene. Det betyr at de yngste elevene vil være 14 år når de testes, skriver Adresseavisen.

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år,

– Vi vet at flere unge under 16 år er seksuelt aktive, derfor velger vi å ikke ekskludere denne gruppen. Det vi håper er at disse ungdommene på et tidligere tidspunkt kan oppnå bevisstgjøring og vaner i forhold til å teste seg regelmessig, sier initiativtaker bak forslaget, Marte Hofsøy i AUF til avisen.

Elevene vil ifølge forslaget stå fritt til å takke nei, dersom de ikke ønsker å la seg teste for kjønnssykdommer.

AUF har ikke regnet på hva forslaget vil koste eller hvordan det i praksis skal gjennomføres.

– Vi håper at forslaget vårt kan være med å skape større åpenhet, lavere terskel for testing og bedre vaner for norsk skoleungdom. Samtidig er det viktig at de som går rundt med kjønnssykdommer blir diagnostisert og behandlet, sier Hofsøy.

Til enhver tid har om lag én av 20 seksuelt aktive unge klamydia, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor fikk 22.530 personer her i landet påvist smitten.

Infeksjonen kan føre til redusert fruktbarhet hos kvinner, og i verste fall sterilitet. Klamydia forsvinner etter en antibiotikakur.