Opposisjonen krever nye svar fra Giske

Lundteigen: – Kampanje mot Giske

Nærings- og handelsminister Trond Giske må svare på spørsmål fra opposisjonen. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix) Les mer Lukk

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er opprørt over det han beskriver som en politisk kampanje mot næringsminister Trond Giske (Ap).

Dette må Giske besvare:  

* Opposisjonspartiene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har besluttet å be næringsminister Trond Giske (Ap) redegjøre for påstandene om at han ville presse partifellen og vennen Tore O. Sandvik inn i Telenors styre. Brevet inneholder fire konkrete spørsmål:

1) Næringsministeren bes svare på om han har forståelse for at innspill fra departementet til nominasjonskomiteen i Telenor kan bli oppfattet som press.

2) Giske spørres om hvordan han forsikret seg om at innspillet til nominasjonskomiteen utelukkende skulle oppfattes som et innspill og ikke et krav.

3) Giske bes svare på hva som var grunnen til at Tore O. Sandvik ble oppfattet som særlig kvalifisert til styreverv i Telenor.

4) Næringsministeren avkreves også et svar på om han ble forelagt en innstilling fra nominasjonskomiteen som også departementets ekspedisjonssjef Mette Wikborg sto bak.

– Giske ivaretar stortingsflertallets syn ved å utøve aktivt eierskap og bremse veksten i lederlønninger. Måten dette kan gjøres på, er nettopp ved å gi klare beskjeder om hvordan styrene i statlige selskaper bør settes sammen, sier Lundteigen til NTB.

Han stiller seg ikke bak brevet som Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag besluttet å sende til næringsministeren.

– Vi har å gjøre med en kampanje mot Giske som jeg ikke vil være en del av, sier Sp-profilen.

Les også: Giske kritiseres for manglende kontroll med Altinn

Han mener det har falt opposisjonen og deler av næringslivet tungt for brystet at Giske har meninger om driften av statlige selskaper.

– En rekke selskaper har utviklet en kultur der statens penger forvaltes i en privatkapitalistisk tradisjon. Det er dette Giske ønsker å gjøre noe med, sier Lundteigen.

Uenige

Heller ikke Ap og SV vil være med på brevet til Giske. Arbeiderpartiets Martin Kolberg reagerer på flere av spørsmålene som stilles. Ikke minst at Giske bes oppgi grunnen til at han skal ha oppfattet sin venn og partifelle Tore O. Sandvik som særlig kvalifisert til styreverv i Telenor.

– At en statsråd skal måtte redegjøre for kvalifikasjonene til enkeltpersoner som eventuelt måtte være inne i en diskusjon rundt styreverv i statlige selskaper, vil være brudd på all sedvane og medføre en meget krevende praksis for framtiden. Det er urimelig og konstitusjonelt meget uryddig, sier Kolberg.

Les også: Giske ga styreverv til vennens kone

– Det er i så fall en konstitusjon jeg etter 30 år på Stortinget ikke kjenner til, repliserer Høyres Per-Kristian Foss, som likevel medgir at spørsmålene til Giske er uvanlige.

– Men jeg har heller aldri opplevd en statsråd opptre som Giske, sier han.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler i øyeblikket næringsministerens håndtering av Entra-saken og styresammensetningen i Telenor samlet. Til grunn for begge sakene ligger anklagene om nepotisme eller kameraderi fra Giskes side når det gjelder stillingsbesettelser i statlige selskaper.

Les også: - Giske ville ha venn inn i Telenor-styret

– Giske har selv sagt at slike beskyldninger er usanne. Hvis det stemmer, så er det jo ikke noe problem å legge fram sin versjon av saken. At regjeringen ikke vil gi ham sjansen til å rydde opp, er oppsiktsvekkende, sier Venstres Trine Skei Grande.

Flere saker

Det er ennå ikke avgjort om det blir åpnet en formell sak mot Giske, men han har også tidligere vært i kontrollkomiteens søkelys. Sist gang gjaldt det påstander om uryddig innblanding i Telenor-styrets behandling av salget av TV 2 til danske Egmont.

Denne gang kretser mistanken rundt Giskes mye omtalte nettverk av venner og politisk allierte. Hadde han en finger med i spillet da Ap-politikeren Rune Olsø ble administrerende direktør i det statlige eiendomsselskapet Entra? Og hvorfor skal han på et tidspunkt ha ønsket Aps fylkesordfører i Sør-Trøndelag, vennen Tore O. Sandvik, inn i Telenor-styret?

Les også: Mindretall i Entra-styret vil tvinge Giske til å velge side

I bakgrunnen lurer utnevnelsen av Sandviks kone Trine Brænden til styret i Trondheim Symfoniorkester og presset for å gjøre LO-leder Roar Flåthen til styrevara i Kongsberg Gruppen.

– Enhver statsråd skal sørge for å holde seg presist til regelverket. Hvis Giske har passert den grensen, burde han ikke ha gjort det. Men når det gjelder realitetene i saken, mener jeg han står seg godt, sier Kolberg til NTB.