Retten fikk se bilder av Øygards underliv

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter og forsvarer Mette Yvonne Larsen i rettsal 1 i Sør-Gudbrandsdal tingrett mandag formiddag den tredje uka i saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard som er tiltalt for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente. Foto: Berit Roald (NTB scanpix) Les mer Lukk

Bilder av Rune Øygards underliv støtter 17-åringens påstand om at hun har sett ham naken, mener aktoratet. Både aktor og bistandsadvokat ber retten være oppmerksom på mulig svertekampanje. Morten Krogvold vitner tirsdag.

Jenta har nemlig forklart seg om brune flekker på innsiden av lårene høyt opp i lysken, og anført at dette er merker man ikke kunne se uten at Øygard var naken. Mandag fikk retten se bilder som et stykke på vei underbygger denne påstanden, slik NTB forstår det.

Øygard ble undersøkt på legevakta lille julaften. Politimannen som tok bilder som skulle dokumentere eventuelle funn, så ikke de brune flekkene før han studerte bildene i ettertid.

– Da Øygard kledde på seg igjen seg sto han med ryggen til, så snudde han seg delvis rundt. Men jeg kunne ikke se noen flekker, heller ikke da han kledde av seg, politibetjent Roger Haugen da han som siste mann ut ga retten sitt vitneprov mandag ettermiddag.

Han demonstrerte for dommeren hvordan Øygard sto og snudde seg anslagsvis 45 grader. Han anslo at han var rundt tre meter unna.

Øygard framholdt i sin forklaring at merkene også er synlig når han har på seg undertøy og at han rett som det var gikk rundt i underbuksa og t-skjorte når jenta var på besøk. Hans forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, la selv fram bilder tatt av en annen lege, som viser at merkene synes når Øygard på seg truse.

Les også: Øygard-vitne hevder han husket feil - må vitne på nytt

Frykter vitner skal sverte 17-åringen

Både aktor og bistandsadvokat ber retten være på vakt overfor vitner som kan ha til hensikt å rakke ned på omdømmet til 17-åringen.

Retten besluttet nemlig å slippe til flere av vitnene aktor ba dommeren stenge døra for. Dette er vitner som blant annet skal forklare seg om jentas generelle troverdighet – et tema som er strengt regulert i straffeprosessloven. De skal bare få lov til å ytre seg i retten hvis det de har å si er av vesentlig betydning for utfallet av straffesaken, fastslår loven.

Tingrettsdommer Torunn Elise Kvisberg mener at jentas forklaring er så viktig for utfallet av saken mot Vågå-ordfører Rune Øygard at også bevisførsel knyttet til hennes troverdighet til en viss grad må tillates. Det kommer fram av kjennelsen mandag.

– Retten peker på at bevisførselen bør konsentreres om konkrete forhold, og ikke om mer generelle karakteristikker eller meninger om fornærmede. Det vises særskilt til at fornærmede er ung, sa Kvisberg da hun leste opp kjennelsen.

Jentas bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal, opplyser til NTB at 17-åringen ikke kommer til å anke beslutningen. Avskjæringsbegjæringen kom fra aktor, påpeker hun.

Les også: - Jenta (17) frarådet kontakt med Ap av politiet

Retten må sette grenser

Hjortdal mener retten må ha blikket på grensene for hvor langt disse vitnene får lov å gå når de inntar vitneboksen.

– Min klient ønsker saken best mulig å opplyst og har verken grunn til eller ønske om å nekte noen vitner. Men i den grad forklaringene deres sverter henne og arter seg som sjikane vil det være grunn til å få bevisene avskåret, sier Hjortdal.

Aktor hadde bedt om at hele 14 vitner ble nektet ført for retten, delvis også fordi han mente noen av Øygards karaktervitner var uten relevans for selve skyldspørsmålet, men fikk avslag å begjæringen for samtlige av dem. Nå påpeker han at det er rettens oppgave å sette grenser for i hvor stor grad og i hvilken utstrekning vitnene får lov til å gå i omtale av jentas troverdighet og vandel, som er begrepene loven bruker.

– Jeg har tillit til at retten klarer å skille det som er vesentlig fra det som ikke er det, sier han til NTB.

Les også: Bistandsadvokat sjokkert over vitnemål fra nabo

– Må være varsomme

Det har allerede vært flere eksempler på vitner som i retten forklarer seg negativt om den unge jenta. Noen har hevdet at hun ved å beskylde ordføreren for seksuelle overgrep enten vil hevne seg på ordføreren, andre mener hun forsøkte å redde seg selv ut av en lei knipe.

Mest oppsikt vakte nok likevel nabokona, som bor rundt hundre meter fra hjemmet til 17-åringen. Basert på bygderykter, antakelser og sladder framstilte hun den da 12 år gamle jenta som en manipulerende løgner som bare hadde til hensikt å skape splittelse. Selv på direkte spørsmål fra tingrettsdommer Kvisberg om hun virkelig mente det var mulig å holde en 12-åring ansvarlig for et så intrikat intrigespill, svarte nabokona kontant bekreftende.

– Det er klart at vi må behandle den tematikken som går på jentas generelle troverdighet med varsomhet. Men det viktigste i dag er uansett at retten fastslår at begges troverdighet er sentrale beviser og at det ikke handler om at noen sverter noen, sier Øygards forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen.

Les også: - Jenta frarådet kontakt med Ap av politiet

Krogvold i vitneboksen

Tirsdag skal Morten Krogvold vitne i overgrepssaken. En av gavene Rune Øygard ga den 17 år gamle jenta var en fotosesjon med Norges mest kjente fotograf.

I tillegg til sin mangeårige og kritikerroste fotografkarriere, er Krogvold kjent for minst to ting til i Nord-Gudbrandsdalen; han driver svært suksessrike fotoworkshops i Vågå og han har sagt at «hvis Rune Øygard er skyldig i dette, så blir jeg den første astronauten på Pluto». Uttalelsen ble gitt til lokalradioen kort tid etter at anklagene mot ordføreren i kommunen ble kjent, men er senere trukket tilbake.

– Likevel blir jeg konfrontert med dette utsagnet hele tiden. Det har bare «balet» på seg mer og mer, og det mange som nærmest tror at jeg er for overgrep, sier Krogvold til VG.

Han har likevel uttalt at han har vanskelig for å tro at kameraten har gjort det han er tiltalt for. Tirsdag ettermiddag vil han trolig uttrykke det samme fra vitneboksen i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Øygards forsvarer la vekt på at Krogvold hadde tatt noen «flotte bilder» som fornærmede har lagt ut på Facebook da hun holdt sitt innledningsforedrag. Det som er kommet fram så langt av hva Krogvold skal forklare seg om i retten, er først og fremst om hvilket forhold hans selv har til Rune Øygard og hans inntrykk av fornærmede og hennes forhold til Vågå-ordføreren.