Flere unge kvinner får livmorhalskreft

Her får en ung kvinne HPV-vaksine, som beskytter mot viruset som ofte fører til livmorhalskreft. Illustrasjonsfoto. NTB Scanpix Les mer Lukk

Kreftforskere er bekymret for økningen i livmorhalskreft blant unge kvinner. Fra 25-årsalderen bør alle gå til sjekk, sier overlege Mari Nygård.

Den alvorlige kreftformen var på retur etter at masseundersøkelsen ble innført i 1994, men utviklingen later nå til å ha snudd. Antall tilfeller med livmorhalskreft har økt med 30 prosent for kvinner under 40 de siste årene.

Det er økning særlig hos de yngste kvinnene som gir grunn til bekymring, mener overlege Mari Nygård i Kreftregisteret.

– Det er for tidlig å si om dette betyr at den positive utviklingen har snudd, eller om oppgangen skyldes tilfeldig variasjon. Det er imidlertid en grunn til å frykte en økning i forekomsten av denne kreftformen hos yngre kvinner, sier Nygård.

Les også: - Ingen helserisiko kan påvises

Unge skulker unna celleprøve

Livmorhalskreft er den femte hyppigste kreftformen for kvinner. Forekomsten sank etter at masseundersøkelsen (screening) ble etablert, men nå registreres det igjen en økning.

– Når vi samtidig vet at forekomst av humant papillomavirus (HPV) er høy i befolkningen og at unge kvinner er de som i minst grad møter opp for å ta celleprøve, er det nærliggende å tro at årsaken til økningen er en kombinasjon av disse to faktorene, sier Nygård.

Livmorhalskreft rammer ofte yngre kvinner, men kan forebygges ved å oppdage og behandle forstadier før de utvikler seg til kreft. Derfor anbefales kvinner om å få tatt celleprøve fra livmorhalsen hvert tredje år fra de er 25 år gamle.

Nygård mener masseundersøkelse og HPV-vaksinen har vært et viktig tiltak for å begrense forekomsten av denne kreftformen.

– Introduksjonen av disse virkemidlene vil på sikt redusere forekomsten ytterligere og forhindre at kvinner i sin beste alder blir rammet av livmorhalskreft, sier Nygård.

Les også: Scanner kreft med mindre radioaktivitet

Prostatakreft øker mest

I 2010 ble det registrert over 28.000 nye krefttilfeller her i landet. Utviklingen viser at flere får kreft, men samtidig at flere enn før overlever sykdommen.

Fra forrige femårsperiode til perioden 2006-2010 har risikoen for å få kreft økt med 7 prosent for menn og 3 prosent for kvinner.

For menn er det størst økning i risikoen for prostatakreft, 21 prosent, og føflekkreft, 15 prosent. Samtidig har endetarmskreft hatt en liten nedgang og kurvene for tykktarmskreft, lungekreft og blærekreft flater ut.

For kvinner øker lungekreft mest, 16 prosent, fulgt av føflekkreft, 14 prosent. Norske kvinner har dessuten en av verdens høyeste forekomster av tykk- og endetarmskreft, og for disse kreftformene ser vi endelig en utflating, opplyser Kreftregisteret. I tillegg fortsetter nedgangen for brystkreft.

Flere overlever

Den årlige statistikken bekrefter utviklingen fra de siste årene, nemlig at stadig flere overlever kreft. Ved utgangen av 2010 var 207.000 nordmenn i live etter å ha fått minst én kreftdiagnose, en økning på 60.000 siden 2000.

Alle de fire store kreftformene har bedret overlevelse, det vil si brystkreft, prostatakreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft.

– Denne økningen er i stor grad et resultat av økt oppmerksomhet rundt kreft både fra pasient og behandlers side og screening i befolkningen. I tillegg kan det være sammenheng med økt kvalitet i behandlingen, opplyser Kreftregisteret.

Les også: Slik kutter du kreftrisikoen

Les flere nyheter