Utvalg vil ha klarere ansvar for likestillingspolitikk

Your browser doesn't support HTML5 video.

Overrasket over funn i likestillingspolitikken Les mer Lukk

Tolv forskere fikk seg mange overraskelser da de gjorde et dypdykk i norsk likestillingspolitikk. Nå kommer rapporten.

De tolv utgjør det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget, og tirsdag legger de fram sin rapport «politikk for likestilling», hvor de presenterer flere konkrete forslag om hvordan den norske likestillingspolitikken kan bli bedre.

– Likestillingspolitikken har aldri før vært gjenstand for en så bred utredning som denne, sier leder av utvalget, Hege Skjeie til NTB

Hun forteller at utvalget mer enn en gang ble overrasket over funnene som ble gjort gjennom det to års lange arbeidet.

– Vi er overrasket over veldig mye. Når det gjaldt struktur for likestilling ble vi overrasket over hvor svak gjennomføringsstrukturen for politikken er, sier Skjeie.

Utvalget ble også overrasket over hvor lite konkret likestillingsarbeid som faktisk foregår i landet, og over diskrimineringsvernet.

Fire innsatsområder

– Vi er bedt om å peke på konkrete tiltak, og til å bidra til en helhetlig likestillingspolitikk for framtiden, sier lederen for utvalget.

Skjeie forteller at utvalget har blinket seg ut fire innsatsområder i utredningen, men hun ønsker ikke å utdype dette før rapporten er overlevert likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Men enkelte av forslagene vil være kontroversielle og skape debatt, røper Skjeie, som sier at dette er noe av meningen med det arbeidet de gjør.

Hun sier at det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vil få stor oppmerksomhet i utvalgets rapport.

– Vi ser på likestilling i skolen, problemstillinger i arbeidslivet og folkestyre. Vi gjennomgår regionale forskjeller i likestilling og legger stor vekt på politikken mot trakassering og vold. Vi finner nok av utfordringer, sier hun.

Tydeligere myndighet

Utvalget foreslo i sin forrige rapport, «struktur for likestilling», et likestillingsdirektorat med en regional struktur, noe som skapte stor debatt.

– Og vi kommer med nye store strukturforlag i den nye rapporten, sier Skjeie.

Utvalget mener styringsprinsippet må endres, og at det de siste 25 årene har vært for mange i organiseringen av likestillingen. På denne måten har likestillingsperspektivet blitt forsøkt integrert av folk som ikke har den nødvendige likestillingskompetanse.

– Vi mener at ett departement må få en tydeligere myndighet, og større saksansvar i likestillingspolitikken. Og den må få et virkeområde lokalt, slik at likestillingsarbeidet kan bedrives av offentlige myndigheter alle steder i landet.

Tirsdag gir lederen for utvalget fra seg rapporten.

– Jeg er veldig spent på reaksjonene, sier Skjeie.

Les flere nyheter