Ap vurdere å lovfeste beviskravet i tilregnelighetssaker

Domsavsigelse i terrorrettssaken mot Anders Behring i Oslo tingrett 2012. Bilen med tilalte kjører inn porten på Ila fengsel. Foto NTB scanpix Les mer Lukk

Arbeiderpartiet vurderer å lovregulere hvor stor tvil det kan være rundt en tiltalts tilregnelighet før retten kan fravike ordinær fengselsstraff.

Hvor stor tvil retten kan godta om en tiltalts tilregnelighet ble et av de mest sentrale spørsmålene under rettssaken mot Anders Behring Breivik i vår.

Nå varsler Ap at partiet vurderer å gå inn for å lovregulere tvilsgraden.

– Vi mener beviskravet bør endres fra det å måtte være hevet over rimelig tvil til sannsynlighetsovervekt, og vi tror det kan være nødvendig å få dette regulert og definert bedre i loven, sier Aps justispolitiske talsmann Jan Bøhler til NTB.

Aps stortingsgruppe arrangerte mandag seminaret «Norsk rettspsykiatri – hva nå». Seminaret er en del av regjeringspartienes arbeid med å utarbeide mandatet til utvalget som skal revidere rettspsykiatrien i kjølvannet av terrorsaken.

Bøhler sier utvalget snart vil være klart.

– Men det kan ta noen uker til, fordi vi ønsker å få lyttet til forskjellige fagmiljøer og samle kortene litt. Vi jobber nå med å se på hvilke personer som bør sitte i utvalget, og hva slags mandat de skal ha, sier han.Selv om ingen formelle vedtak så langt er gjort i Ap, går det i retning av at partiet vil gå inn for å endre utilregnelighetsparagrafen, samt lovregulere beviskravet, sier Bøhler.

Les andre nyheter