Voldsom brann og eksplosjonsfare i Halmstad

Alle som bor i den svenske byen Halmstad, bes om å holde seg inne på grunn av faren for eksplosjon og gassutslipp fra et lager med kjemikalier som står i brann.

Brannen i et industribygg i byens havneområde er ute av kontroll, og brannmannskapene har trukket seg tilbake på grunn av den store risikoen for en eksplosjon. Ut over natten kollapset bygget, men brenner fortsatt.

I bygningen befinner det seg store mengder kjemikalier, blant annet NPK-gjødsel, kaliumsorbat, natriumsorbat og 2.000 tonn urea.

– Det er en veritabel bombe, sier stabssjef ved redningstjenesten i Halmstad, Magnus Ericson, og legger til at det er små eksplosjoner hele tiden.

– Vi har styrker der, men innsatsen er defensiv, og vi har trukket oss tilbake på grunn av risikoen for eksplosjon, sier han.

Han sier de er i dialog med politi og forsvar om å bruke pansrede kjøretøyer for å komme seg nærmere.

Redningstjenesten ber alle bli innendørs og holde seg unna vinduene på grunn av risikoen for at de kan knuses av en trykkbølge.

Om de kjenner brannrøyk, bør de også lukke vinduene siden vinden står fra brannen inn mot sentrum, og røyken kan inneholde nitrøse gasser som kan utvikle salpetersyre om de kommer i kontakt med væte.

Ericson regner med at røykutviklingen kan fortsette hele lørdag, selv om den etter hvert blir lettere og mindre helsefarlig.

Les flere nyheter