Ahus-direktøren ber om unnskyldning

Ahus på Lørenskog utenfor Oslo. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix Les mer Lukk

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir ved Akershus universitetssykehus ber pasienter og pårørende om unnskyldning. Samtidig slår Fylkeslegen fast at bemanningen har vært for lav.

Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus har vurdert om bemanningen på sykehuset var forsvarlig, og fredag var rapporten klar. Konklusjonen er at bemanningen var for lav i deler av 2011.

Sykehusdirektøren tar rapporten til etterretning.

– Jeg vil si unnskyld til pårørende og pasienter som har vært skadelidende ved sykehuset i 2011, sier Gunnlaugsdottir.

I perioden januar til oktober 2011 kom det inn en rekke bekymringsmeldinger fra ansatte, og det ble meldt inn ni unaturlige dødsfall og 20 meldinger om alvorlig personskade.

I rapporten går det fram at det i deler av året 2011, spesielt januar og februar, var for lav bemanning. Det innebar økt risiko for pasientsikkerheten.

– Ut fra vår vurdering, sett i ettertid, kan man heller ikke utelukke at risikoen i perioder var så høy at den kan ha bidratt til uforsvarlig drift, skriver fylkeslege Petter Schou.

Bakgrunn: Ny alarm om bemanningen ved Ahus

– Reddet av dedikert personell

Fylkeslegen understreker at de aldri har påstått at det er en årsakssammenheng mellom bemanning og dødsfallene, men at «mangelfull pleieoppfølging er et vesentlig moment» i den tjenesten sykehuset ga tre pasienter.

– Grunnen til at ting stort sett går så bra, på tross av situasjonen, er at man nesten alltid har å gjøre med dedikert helsepersonell som uansett ikke ønsker å ramme enkeltpasienter og som yter en arbeidsinnsats ut over det hva man med rimelighet kan forvente, skriver Schou.

Dette gir de ansatte en anerkjennelse for jobben som ble gjort i det krevende året, og uttalelsen vil styrke dem fremover, mener sykehusdirektøren.

– Antall pasientskader ved Ahus er sammenlignbar med andre sykehus i Norge, men vi må likevel bli bedre. Det betyr trening, trening og atter trening. Vi må sette av både tid og penger til å trene på kritiske situasjoner, slik de gjør blant annet i olje og luftfart, sier hun.

Les også: 87 krav om erstatning for skader ved Ahus i 2011

– Hodetelling er ikke nok

Fra årsskiftet 2011 fikk Ahus ansvar for nye 160.000 pasienter, til tross for at bemanningen på sykehuset ikke var på plass. Rundt 550 helsepersonell manglet ved overtakelsen.

Det skortet ikke på advarsler fra de ansatte – både via tjenestevei og gjennom mediene. Ahus, moderforetaket Helse sør-øst og daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mente imidlertid at driften var forsvarlig.

Fylkeslegen tok tak i saken etter at bekymringsvarsler og meldinger om unaturlige dødsfall og pasientskader begynte å komme inn.

Konklusjonen i juni i år lød på et betydelig misforhold mellom bemanning og belegg. Men sykehuset protesterte.

Ledelsen mente at den reelle bemanningen ved sykehuset, blant annet at antall interne vikarer, var mye høyere enn tidligere opplyst, og at det derfor var flere pleiere på vakt enn man først hadde antatt.

Etter å ha sett på tallene på nytt, fastholder Fylkeslegen sin konklusjon. Schou er et stykke på vei enig i at bemanningsstørrelsen ikke kan kalles direkte uforsvarlig, men påpeker at selve antallet ikke gir et godt nok bilde.

– Forsvarlig bemanning inkluderer imidlertid ikke bare størrelse, men også kompetanse, ansattekontinuitet, kjennskap til sykehusets rutiner, beleggsprosent og pleietyngde, skriver han.

Les også:

Pasientombudet gir toppene skylden for Ahus-skandalene

Ahus brøt loven - 20-åring døde

Ahus hevder helseministeren stoppet stillingsutlysninger

Politiet etterforsker tre barnedødsfall ved Ahus


Les flere nyheter her