- PST har fortsatt i etablerte spor for lenge

PST-KRITIKK: Justisminister Grete Faremo (Ap) svarer pressen etter redegjørelsen i Stortinget om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. (Foto: Heiko Junge / NTB scanpix) Les mer Lukk

Justisminister Grete Faremo (Ap) mener PSTs egen evaluering gir et bilde av at organisasjonen har fortsatt i etablerte arbeidsformer for lenge.

I sin forklaring til 22. juli-kommisjonen, som ble offentliggjort torsdag kveld, snakker Grete Faremo blant annet om PSTs rolle i forbindelse med sikkerhet og beredskap.

– Hun viser til at PST selv har antydet at de ikke «så nettet komme» som en så viktig informasjonskanal det viste seg å være i forbindelse med 22. juli, og at de hadde behov for forsterkninger fra E-tjenesten. Faremo mener PSTs egenevaluering gir et bilde av at organisasjonen hadde fortsatt i etablerte arbeidsformer litt for lenge, heter det i referatet av Faremos intervju med kommisjonen.

Faremo sier imidlertid også at hun mener PST har gjort en god jobb.

Kommisjonen spurte Faremo om hun anså at PST burde og kunne oppdaget Anders Behring Breivik før terrorangrepet. Det har Faremo vanskelig for å se at de kunne.

Her kan du lese alle de syv forklaringene

Uklar rolle

Grete Faremo var forsvarsminister da terrorangrepet skjedde, men overtok som justisminister etter Knut Storberget i november i fjor.

I intervjuet med kommisjonen snakker hun også om Justisdepartementets ansvar for tilsyn med andre departementer.

Faremo opplever at denne rollen ikke er helt klart definert, herunder om Justisdepartementet i større grad enn i dag skal si fra om andre departementer ikke gjør jobben sin innenfor beredskap.

En ny instruks skal bidra til å klare departementets rolle fremover.

Ingen visjon

Utfordringer i politiet er også en viktig del av Faremos forklaring til kommisjonen. Kommisjonen viser til at manglende kommunikasjon var en kilde til store problemer 22. juli i fjor, og det bekrefter justisministeren.

På spørsmål om det finnes en samlet visjon på dette området, svarer Faremo at det ikke gjør det.

Grete Faremo sier at det gjenstår mye for å bedre IKT-situasjonen i politiet. Som eksempler nevner hun blant annet at det mangler en felles kommunikasjonsplattform og grunnleggende kompetanse om hva nettet innebærer av muligheter for kriminalitet eller for å avdekke kriminalitet. (©NTB)