Tyskland oppretter register over nynazister

Tysk politi har opprettet et nasjonalt register over nynazister. Registeret er et resultat av at flere ekstremister kunne utføre rasistiske drap over sju år uten å bli avslørt.

Avsløringen av den lille nynazistiske cellen i den østtyske byen Zwickau i fjor og forbindelsene mellom gruppa og drapene var kilde for stor skam i Tyskland og viste hvor kort tyskerne var kommet i kampen mot høyreekstrem terror.

Cellen, som kalte seg Nasjonalsosialistisk undergrunn (NSU), kom for en dag ved en tilfeldighet da to av medlemmene tok selvmord etter et mislykket bankran, og en kvinne satte fyr på huset de bodde i.

Etter skandalen med NSU-cellen er det planlagt en overhaling av etterretningen, men flere eksperter sier at det som trengs, er en holdningsendring i et land der den nazistiske fortiden gjør høyreekstremisme til et følsomt tema.

En ekspert, Hajo Funke, sier at det er på høy tid at Tyskland fokuserer på høyreekstremistene.

– I altfor lang tid så etterretningsorganisasjonene etter fiender andre steder. Under den kalde krigen overvåket de venstresiden, anarkister og pønkere. Høyreekstremismen var ikke på radaren deres. Det kan til og med ha vært en viss sympati for ytre høyre i rekkene deres, sier han.

Myndighetene håper det nye registeret skal sikre at etterretning om høyreekstremister blir delt mellom politi og etterretning i de forskjellige delstatene.

Registeret er opprettet med et lignende register over radikale islamister som modell. Det registeret har vært i funksjon i flere år.

Les flere nyheter