Venninner dømt til 12 års fengsel for øksedrap

De to kvinnene som har stått tiltalt for drapet på Hans Rickard Strømner på Rustadsaga i Oslo fjor, ble onsdag dømt til 12 års fengsel av Oslo tingrett.

Fra dommen trekkes 351 dagers varetekt for den ene og 343 dager for den andre. Begge dømmes til å betale 27.595 kroner i erstatning til Strømners bestemor.

Aktor Bjørn Kristensen la ned påstand om 18 års fengsel for de to, som begge var tiltalt for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap.

Øksehogg

Hans Rickard Strømner (23) ble funnet drept ved Klemetsrud sør i Oslo 13. oktober i fjor. Hans 22 år gamle kjæreste var tiltalt for å ha hogd ham i halsen med en øks mens han sov i hennes bolig på Rustadsaga 10. juli i fjor. Hennes 23 år gamle venninne var tiltalt for å ha deltatt i planleggingen og for å ha vært til stede under drapshandlingen.

Begge har erkjent handlingene, men hevder at de handlet i nødverge.

Les også: - Heller fengsel enn å leve med Rickard

Betenkningstid

De to venninnene satt begge rolige og tause under tingrettsdommer Finn Eilertsens rundt halv time lange opplesning av dommen.

Etter en kort rådslagning med sine forsvarere, tok begge betenkningstid. De har nå to uker på seg fra onsdag til å ta stilling til om de vil anke dommen til lagmannsretten.

– Umiddelbart synes vi det er positivt at retten har lagt til grunn at her har det vært et regime med vold. Vi er ikke enige i at det ikke er grunnlag for nødverge. Derfor skal vi vurdere dommen nøye, sier 22-åringens advokat Ole Petter Drevland til NTB.

Advokat Jørgen Mowinckel, som representerte 23-åringens advokat Benedict de Vibe i retten, reagerer ikke på at hans klient ble idømt den samme straffen som ekskjæresten. Det skyldes at retten ikke fant at det var grunnlag for å frifinne henne for medvirkning.

– Når retten finner at det ikke foreligger tilbaketreden, er det ikke unaturlig at hun dømmes til det samme. Spørsmålet er om man skal anke på det grunnlaget. Nødvergesituasjonen er lik for begge. Det er skjedd noe før drapet som retten tillegger ganske stor vekt, men ikke nok til at det er nødverge. Det er også noe av det man må se på. Nå har vi to uker på oss og det trenger vi, sier han til NTB.

Les også: To kvinner tiltalt for Klemetsrud-drapet

Ikke nødverge

Dommeren ga ekskjæresten medhold i at hun med stor sannsynlighet var blitt utsatt for fysisk og psykisk vold av Strømner flere ganger. Samtidig mener retten at siden hun ikke ble angrepet da drapet skjedde, kan det ikke kalles nødverge.

«På grunnlag av bevisførselen må retten legge til grunn at drapet ikke skjedde mens ... var under angrep. Strømner sov, og hadde – slik retten har forstått det – sovet nokså lenge, da drapet fant sted. Han var altså i en tilstand hvor han ikke kunne forsvare seg mot drapshandlingen», heter det.

Videre har retten kommet til at det heller ikke er snakk om nødverge mot et fremtidig angrep, såkalt preventivt nødverge, og bemerker at de to hadde planlagt drapet i lengre tid.

Les flere nyheter her