Stengte Rikshospitalets kjøkken pga. dårlig hygiene

I juni ble produksjonskjøkkenet ved Rikshospitalet stengt umiddelbart da en stikkprøve avslørte graverende tilstander.

Fakta om kjøkkenhygiene ved Rikshospitalet:  

*Kjøkkenet ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus (OUS), serverte høsten 2007 to ganger en pasteurisert bløtost til sine pasienter.

*Osten viste seg å være infisert med bakterien listeria monocytogeneses

*Til sammen 15 pasienter ble smittet og fem døde som følge av listeriose.

*Sykehuset erkjente mangelfull bevissthet om risiko for matbåren sykdom i flere ledd i matens vei fra kjøkken til pasient.

*Mattilsynet uttalte at sykehuset var ansvarlig for et klart regelbrudd ved å servere matvarer som medfører høy risiko for gravide og syke,

*Alle landets sykehus og institusjoner ble umiddelbart bedt om å gå gjennom kjøkkenrutinene etter listeriadødsfallene.

*Kostholdsrådene til gravide når det gjelder mykost ble endret

*Mattilsynet lanserte en kampanje om kjøkkenhygiene på sykehus og institusjoner.

*I juni 2012 avdekket EFTAs overvåkingsorgan ESA mangel på forståelse av smittefare ved det samme kjøkkenet, og flere kritikkverdige forhold.

– Mattilsynet stengte kjøkkenet umiddelbart da det ble observert fruktfluer på kjøkkenet. I tillegg fant de varer utgått på dato i fryseren. Vi tok tak i saken, og kjøkkenet åpnet dagen etter, sier virksomhetsleder for intern service, Gjertrud Spillum, ved Oslo universitetssykehus (OUS) til NTB.

Det var EFTAs overvåkingsorgan ESA som foretok inspeksjonen i juni som avslørte alvorlige mangler ved hygiene, varer utgått på dato og tilberedning av mat i urene soner. Dette er samme kjøkken som kom i søkelyset i 2007 etter at fem pasienter døde og i alt 15 pasienter ble smittet med bakterien listeria monocytogeneses.

Les også: Ahus hevder helseministeren stoppet stillingsutlysninger

Urene tilstander

I rapporten fra ESA heter det at forholdene ved sykehuskjøkkenet bar preg av mangelfull forståelse for smittefare. Det verste mangelpunktet var at det ble funnet umerkede produkter, produkter utgått på dato og produkter som ikke var ment for frysing i en fryser hos virksomheten. I tillegg påpekes det i rapporten at den generelle hygienen var dårlig og at det blant annet var mye fluer på kjøkkenet. Mat ble tilberedt ved siden av oppvaskkummene, utstyr var rustent, gammelt og av feil materiale.

– Dette tar vi veldig alvorlig. Vi skal sørge for en trygg og sikker matproduksjon, sier Spillum, som understreker at produktene i den aktuelle fryseren aldri ville blitt servert til noen, da de bare ikke var kastet i tide.

Mattilsynets representant sørget for at hygieniske tiltak ble gjennomført og at all mat i fryseren ble destruert.

Les også: Oslo universitetssykehus anmeldt for menneskehandel

Tiltak

Etter listeria-saken i 2007 ble det gjennomført en rekke tiltak på Rikshospitalets kjøkken, men like fullt fant ESA mange mangler, også knyttet til planløsning, kontrollrutiner og bygningsmaterialer som øker smittefare.

– Etter stengningen i juni har vi vært i dialog med leder for smittevernavdelingen ved OUS og Mattilsynet. Tiltak er iverksatt for alle punkt, vi har fått ekstra vedlikeholdsmidler for å rette opp. Kjøkkenet har også ansatt en egen ansvarlig som jobber med internkontroll, sier Spillum.

Les også: Helseministeren undersøker mulige lovbrudd

Sjekket i mai

ESA gjennomførte sine stikkprøver i Norge i perioden 11. til 20. juni. I rapporten bemerkes det at Mattilsynet var på besøk i september 2011 og i mars i år, uten å oppdage manglene.

– Dette er en lei sak, vi skulle helst ha oppdaget dette selv. Når det er sagt, er vi glad for at ESA avdekket det og at situasjonen ble håndtert på god måte. ESA-inspektørene er utrolig dyktige og ser nok ting på en annen måte enn oss, sier seniorrådgiver Eivind Smith ved seksjon for animalsk mat ved hovedkontoret til Mattilsynet.

Han håpet også Mattilsynet kan lære av saken og skjerpe egne rutiner.

Ellers bra

ESAs rapport konsentrerer seg om kontroll av sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at kravene om kontroll av salmonella og andre sykdommer er til dels strengere i Norge enn det som kreves i EØS-lovgivningen. Utover tilstandene ved OUS påpekes bare mindre mangler ved de andre fasilitetene som ble sjekket.

Les flere nyheter