FN-rapport navngir krigsforbrytere i Syria

En utbrent bil står igjen etter et bombardement av bydelen Bustan i Aleppo nordvest i Syria. Tallet på grove overgrep i Syria fortsetter å øke, og både regjeringsstyrker og opprørere står bak, het det i en ny rapport mandag. Rapportørenes leder Paulo Pinheiro ber om at FNs sikkerhetsråd anmoder Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag om å ta opp situasjonen i Syria. Foto: Zain Karam / Reuters / NTB scanpix Les mer Lukk

Både regjeringsstyrkene og opprørerne i Syria har begått krigsforbrytelser og andre grove brudd på folkeretten, viser en ny FN-rapport.

Fakta om rapporter om overgrep i Syria:  

* En FN-oppnevnt granskningskommisjon, ledet av brasilianske Paulo Sérgio Pinheiro, har samlet inn et svært omfattende bevismateriale om krigsforbrytelser, drap og tortur av sivilister i Syria. Materialet er oversendt FNs sikkerhetsråd.

Pinheiro opplyser at begge parter står bak krigsforbrytelser.

* Rapporten bygger på intervjuer med 1.100 flyktninger, siden man ikke har hatt adgang til å foreta intervjuer inne i Syria.

* Granskningskommisjonen har laget en oppdatert liste over enheter og personer den mener er ansvarlige for forbrytelser. Denne vil foreløpig ikke bli offentliggjort.

* Kommisjonen ber Sikkerhetsrådet be Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag om å ta opp situasjonen i Syria.

* Også menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch krever at Sikkerhetsrådet bringer menneskerettighetssituasjonen i Syria inn for ICC.

* HRW har samlet dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd i form av mishandling, tortur og drap begått av opposisjonsgrupper. HRW har tidligere dokumentert overgrep og krigsforbrytelser begått av de syriske sikkerhetsstyrkene.

Samtidig anklager menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) den syriske opposisjonen for krigsforbrytelser i form av mishandling, tortur og drap i en rapport som ble offentliggjort mandag.

FN-granskere har samlet inn et svært omfattende bevismateriale som nå oversendes FNs sikkerhetsråd.

Bevis

– En formidabel og ekstraordinær mengde bevis, sa Paulo Sérgio Pinheiro, som har ledet FN-granskingen, da rapporten ble lagt fram mandag.

– En ny, konfidensiell liste over enheter og personer vi mener er ansvarlige for forbrytelser, overleveres til FNs høykommissær for menneskerettigheter, tilføyde han.

Listen er en oppdatering av den første listen som ble overlevert menneskerettskommissær Navi Pillay i februar. Men granskerne vil foreløpig ikke offentliggjøre navnene på de skyldige bak overgrepene.

Lav terskel

– Kommisjonen mener det ikke ville være korrekt å offentliggjøre navnene, fordi bevisterskelen har vært lavere enn ved en formell rettslig gransking, sa Paulo Sérgio Pinheiro til diplomater i Genève.

Pinheiro har ledet den uavhengige granskningskommisjonen.

– De som står bak overgrep, må før eller senere stilles for retten, fortsatte han. Granskerne ber derfor Sikkerhetsrådet pålegge Den internasjonale straffedomstolen ICC i Haag å ta for seg den syriske konflikten.

Kommisjonen har også tatt for seg de radikale islamistenes rolle i Syria. Deres konklusjon er at noen av disse har sluttet seg til de store opprørsgruppene, mens andre opererer uavhengig av andre organisasjoner.

– Et økende og alarmerende nærvær, sier Pinheiro, som anklager islamistene for å radikalisere opprørsbevegelsen som også har begått forbrytelser.

Les også: Ny blodig fredag for syrerne

Torturert og drept

Human Rights Watch har tidligere dokumentert gjentatte overgrep og krigsforbrytelser begått av de syriske sikkerhetsstyrkene. I sin nye rapport mandag fastslår HRW at væpnede opposisjonsgrupper har mishandlet og torturert fanger samt likvidert fanger. Dette er skjedd blant annet i Aleppo, Latakia og Idlib.

– Erklæringer fra opposisjonsgrupper om at de respekterer menneskerettighetene, er viktige, men den virkelige prøven er hva de gjør i praksis, sier Nadim Houry, HRWs visedirektør for Midtøsten.

Les også: - August blodigste måned i Syria

– Fortjente det

Konfrontert med bevis for likvideringer, sier tre opposisjonsledere til HRW at de som ble drept, fortjente det, skriver HRW i presentasjonen av rapporten.

Seks av tolv fanger som HRW har intervjuet i fengsler kontrollert av opposisjonen, forteller at de var blitt utsatt for tortur og mishandling, særlig ved slag under føttene. Ifølge HRW er det også grunn til å tro at det samme kan gjelde noen av dem som sa de ikke var blitt torturert.

Les også: Lever i fryktens vold i Damaskus

Les flere nyheter her