Fagorganiserte vil ha færre drosjer

Norsk Transportarbeiderforbund vil begrense tallet på drosjeløyver i storbyene. Mye tid uten passasjerer gjør at sjåfører må jobbe dobbelt så mye for samme lønn som andre, ifølge forbundet.

Forbundet viser til tall fra Statistisk sentralbyrå som forteller at tiden ei drosje har passasjer gikk ned fra 44,5 prosent i første kvartal 2011 til første kvartal i år 41 prosent.

– Nå må myndighetene begrense antall drosjeløyver i de store byene. Drosjene står mye mer enn de kjører, sier første nestleder Lars M. Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund.

Les også: - Tidspress på sjåførene undergraver sikkerheten

– Mindre enn 25 minutter av hver time ei drosje er i tjeneste, er det passasjerer i bilen. For sjåførene som har lønn i form av en prosentdel av innkjørte penger, betyr dette at de må jobbe mer enn dobbelt så mye for å få ei normal lønn som andre har på en 7,5 timers dag, fortsetter han.

Konkurransetilsynet gikk nylig inn for å oppheve løyvebegrensningene i de store byene. En slik endring vil føre til et bedre tilbud og lavere priser for kundene, argumenterte tilsynet.

– Vi reagerer på at Konkurransetilsynet prøver å drive ideologisk motivert samferdselspolitikk under dekke av å ivareta det de mener er kundenes ønske om å få mest mulig konkurranse og billigst mulig drosjer, sier Lars M. Johnsen.

Les flere nyheter