Nav godtar større regnefeil

Nav mener flere millioner kroner kan spares inn om de slipper å kreve inn beløp under 3.440 kroner. Foto: Morten Holm / Scanpix Les mer Lukk

Nav taper mange titalls millioner kroner hvert år som følge av feilutbetalinger. For å redusere kostnadene med innkreving foreslår Arbeidsdepartementet en ny lov som lar Nav slippe å kreve inn beløp under 3.440 kroner.

Etaten oppdager opp mot 50.000 nye feilutbetalingssaker hvert år, men svært mange av sakene er små, og når det i gjennomsnitt koster 3.000 kroner å kreve inn én sak, blir det fort kostbart, skriver Aftenposten.

Les også: Nav betaler årlig ut 1,5 milliarder for mye

Arbeidsdepartementet håper denne kostnaden skal reduseres betydelig ved å heve beløpet for hvor stort et feilutbetalt beløp bør være fra 430 kroner i dag til 3.440 kroner. Nav mener flere millioner kroner kan spares inn.

Men dette kan også gjøre det lettere å lure til seg penger fra Nav. Fremskrittspartiets Laila Marie Reiertsen, som sitter i Stortingets Arbeids- og sosialkomité, frykter den nye loven kan fungere som et smutthull i trygdesystemet.

– Dette kan føre til mer misbruk. Jeg tror også vi sender feil signaler med denne loven – vi sier at vi godtar feilutbetalinger, sier hun.

Arbeids- og sosialkomiteen gikk enstemmig inn for forslaget i juni, med Reiertsens støtte. Nå vil hun diskutere saken en gang til med partiet før Stortinget tar den endelige avgjørelsen til høsten.

Les også: - Romfolk får ikke Nav-støtte ved å selge gateaviser

Ber Nav sjekke utbetalinger til al-Qaida-mistenkt

Bjurstrøm ber Nav-kontorer skjerpe seg

Les flere nyheter