UDI betaler per barn ved frivillig retur

Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet, mener det er svært uheldig at barnefamilier blir boende i asylmottak i årevis etter at de har fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Foto: NTBScanpix Les mer Lukk

Barnefamilier som har fått avslag på asylsøknaden, får nå 10.000 kroner i støtte per barn hvis de returnerer frivillig til hjemlandet.

En av intensjonene med støtten er å motivere familier som er ulovlig i Norge til å reise frivillig.

– Det er svært uheldig at barnefamilier blir boende i asylmottak i årevis etter at de har fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Vi håper den ekstra støtten vil motivere familiene slik at de velger å reise hjem heller enn å bli boende ulovlig i Norge, sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet.

I dag bor over 2.000 personer i barnefamilier i asylmottak i Norge, til tross for at de har fått endelig avslag på søknaden.

Ordningen er ett av flere tiltak rettet mot barnefamilier i stortingsmeldingen «Barn på flukt». I tillegg til den nye barnestøtten, kan også de som reiser frivillig få reintegrasjonsstøtte på opptil 20.000 kroner.

Les flere nyheter