Glemte mann på glattcelle – fikk bot

Søndre Buskerud politidistrikt har fått en foretaksstraff på 80.000 kroner etter at en mann ble sittende fengslet i seks timer etter at han var beordret løslatt.

Spesialenheten for politisaker har konkludert med at politiet gjennomførte en frihetsberøvelse uten hjemmel, da de unnlot å slippe mannen løs fra arresten på Kongsberg politistasjon i august i fjor.

– Spesialenhetens etterforskning har avdekket at det ble begått flere feil hos oss, og at misforståelser og kommunikasjonssvikt førte til at løslatelsen ikke ble gjennomført. Dette oppholdet i arresten kunne fått alvorlige følger i og med at arrestanten hadde diabetes, sier politimester Christine Fossen i en pressemelding.

Fossen sier politiet ofte går gjennom rutiner og erfaringer knyttet til hvordan folk som havnet i arresten behandles. Hun omtaler den aktuelle saken som alvorlig.

– Denne hendelsen er grundig gjennomgått av stasjonsledelsen på Kongsberg og i vår ledelse for øvrig, sier Fossen som lover å sørge for at alle mannskapene er kjent med rutinene.

Les også:

Politiet avslo nødanrop fra Utøya

Politimann nesten banket i hjel i Oslo

Politiet jobber med nye voldsalarmer

Les flere nyheter