- Det er mest støtteerklæringer

FÅR STØTTE: Anders Behring Breivik mottar store mengder brev i fengselet. I følge politiet er mesteparten støtteerklæringer. (Foto: NTB Scanpix) Les mer Lukk

Terrortiltalte Anders Behring Breivik kommuniserer med russere som har etablert et nettverk til støtte for hans sak.

– Breivik har fortalt at han er blitt kjent med at det er opprettet et russisk nettverk av personer som støtter ham, sier en av Breiviks fire forsvarere, Tord Jordet, til Dagbladet.

Breivik har i avhør og i retten sagt at et hovedmål med 22. juli var å spre kompendiet som han laget.

– Vi vet imidlertid ingen ting om dette russiske støttenettverket utover at det er opplyst at de arbeider med en oversettelse av kompendiet, sier Jordet.

All post som Breivik mottar i fengselet, blir først åpnet av en ansatt som går gjennom brevene, leser dem og oversetter utenlandske brev til norsk for å få et korrekt bilde av innholdet.

Les også: Breivik reagerte for første gang

Jordet opplyser at mesteparten av brevene som Breivik mottar, er støtteerklæringer.

– Vi har begrenset informasjon om hans brevkorrespondanse, både hva gjelder innkommende og utgående post. Det vi vet er at han i disse dager mottar mer post enn han klarer å gjennomgå, men vi har ingen oversikt over antall brev som går inn eller ut, sier Jordet.

I håndskrevne notater som Breivik har forfattet på cella, går det fram at han fra før hadde planer om å kontakte russiske personer for å danne et «paneuropeisk fengslingsnettverk».

Les også:

Forsvarerne kaster om på vitnelisten

- Som å få en spade i trynet

- Hadde vaktene sett dette, ville de reagert

Les Breiviks forklaring ord for ord

Les alt om 22. juli

Les flere nyheter