52 barn tvangsgiftet

FAKTA: På veggen til Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i Oslo henger noen av de Røde Kors har kontakt med eller er savnet. (Foto: NTB Scanpix) Les mer Lukk

Røde Kors har registrert 253 tvangsekteskap i perioden 2008-2011. Hele 52 av ekteskapene omhandlet barn, den yngste kun 13 år gammel.

– Hvert enkelt tvangsekteskap er et grovt overgrep. Den yngste vi registrerte i perioden var en 13 år gammel jente, sier Monica Berge-Tukh, leder for Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Tross regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap for perioden 2008-2011, har ikke Røde Kors sett noen nedgang i antall henvendelser.

Nå etterlyser organisasjonen konkrete tiltak rettet mot foreldregenerasjonen.

– Gjennom vårt foreldrearbeid har vi erfart at foreldrene både ønsker og trenger informasjon om hvordan de skal håndtere foreldrerollen i en norsk kontekst. For å forebygge tvangsekteskap må det også iverksettes tiltak mot foreldregenerasjonen og kanskje til og med besteforeldregenerasjonen, mener Berge-Tukh.

Les også: Svigerfamilie dømt for tvangsekteskap

Hun understreker at terskelen for å be om hjelp er høy, og at det derfor kan være store mørketall. Barn og unge som utsettes for tvangsforlovelse og tvangsekteskap, kommer som regel fra familier som praktiserer en streng æreskodeks.

– Ofte fullbyrdes også barneekteskap med samleie. Det innebærer i praksis at foreldrene legger til rette for seksuelle overgrep mot eget barn, sier Berge-Tukh.

I tillegg til de registrerte tvangsekteskapene, mottok også Røde Kors-telefonen 500 henvendelser der barn og voksne søkte veiledning og hjelp i saker om tvangsekteskap.

Les også:

Flere unge tar kontakt om tvangsekteskap

Fire menn tiltalt for tvangsekteskap

Les flere nyheter