52 nordmenn døde på jobb i fjor

I fjor mistet 52 nordmenn livet mens de var på jobb. Elleve av dødsfallene er knyttet til terrorangrepene 22. juli, og tallet er derfor rekordhøyt.

Seks av disse omkom i regjeringskvartalet, og fem på Utøya.

Av de 52 døde elleve som følge av voldsskade, ti i fallulykker og ti i klemulykker. Fem mistet livet som følge av at de ble truffet av en gjenstand, og seks omkom i trafikkulykker, skriver VG.

Det skjer vanligvis flest arbeidsdødsfall innenfor bransjene bygg og anlegg, i transport, primærnæringene og i industrien.

– Det positive i denne rapporten er at primærnæringen og transport går i riktig retning. I primærnæringen døde fire i fjor mot åtte i 2010, mens det i transport døde fire i 2011, mot ni i 2010, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

I bygg og anlegg mistet elleve personer livet på jobb i fjor, mot ni året før. I industrien økte tallet fra seks i 2010 til ni i 2011.

Totalt døde 46 på jobb i 2010. Gjennomsnittet det siste tiåret er 42 arbeidsdødsfall i året.

Les flere nyheter her