Høyre vil kartlegge vold mot barn

Høyres Linda Hofstad Helleland mener barnehagene må bli flinkere til å si ifra ved mistanke om vold eller overgrep mot barn. Foto: Krister Sørbø/NTB scanpix. Les mer Lukk

Barnehageansatte må bli flinkere til å slå alarm når de har mistanke om vold, fastslår Høyre. Partiet er bekymret for at alvorlige overgrep aldri blir oppdaget.

– Det finnes per i dag ikke statistikk over antall anmeldelser eller saker knyttet til vold mot barn. Regjeringen bør snarest sørge for at det blir ført en slik oversikt, sier Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland til NTB.

Høyre er i ferd med å utarbeide en ny politisk plattform for framtidens barnehager. Der skjerper partiet kravene til de ansatte når det gjelder varsling ved mistanke om vold eller overgrep.

Les også: Christoffers mor dømt til fengsel

Tirsdag falt dommen mot moren til Christoffer Gjerstad Kihle, som ifølge retten ble mishandlet til døde av sin stefar i 2005, bare åtte år gammel. Tønsberg tingrett kjente moren skyldig i passiv medvirkning til vold og dømte henne til fengsel i to og et halvt år, hvorav fire måneder ble gjort ubetinget.

Få bekymringsmeldinger

– Det er alarmerende at det ikke kommer flere bekymringsmeldinger fra barnehagene. Selv om mye tyder på at det er flest små barn som blir slått hjemme, er barnehagene blant dem som leverer inn færrest bekymringsmeldinger til barnevernet, sier Helleland.

Hun viser til at under 7 prosent av 8.443 voldsmeldinger til Barnevernet kom fra barnehagene i 2010.

– Høyre ber kunnskapsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hva regjeringen gjør for å sikre barns helse og trygghet. Hva vil Kristin Halvorsen gjøre for at barnehagene skal få nødvendig kunnskap og kompetanse til å oppdage og varsle ved mistanke om vold og overgrep, spør Helleland.

Hun vil at barnehagene jevnlig skal få besøk av en helsesøster og at vold og overgrep får større plass i undervisningen av førskolelærere.

– Barnevern og barnehager må også bli flinkere til å samarbeide, sier hun.

Grov vold

Justisdepartementet har anslått at så mange som 100.000 barn er vitne til vold eller selv blir utsatt for vold hvert år. Antall anmeldelser til politiet for vold i familien økte med hele 500 prosent fra 2006 til 2010, fra 487 til 2.474 anmeldte saker.

– Denne statistikken sier ingenting om hvor mange barn som har vært utsatt for vold eller hvor grov volden har vært, noe politidistriktene selv etterlyser, sier Helleland.

En undersøkelse fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, anslår at mer enn 22.000 barn har vært utsatt for grov vold mer enn ti ganger.

– Men heller ikke her finnes det konkrete tall, sier Høyre-representanten, som mener politiet bør loggføre vold mot barn i hver anmeldelse for å synliggjøre omfanget av problemet.

Les flere nyheter her