Frp vil eksperimentere med ny medisin

Alvorlig syke bør lettere kunne prøve ut nye medisiner eller søke alternativ behandling i utlandet, mener Fremskrittspartiet.

– Regjeringen må slutte å lytte til eksperter som både bruker belte og bukseseler, sier Frps helsepolitiske talsmann Per Arne Olsen til NTB.

Han vil gi flere pasienter sjansen til å prøve ut ny medisin eller søke alternativ og innovativ behandling utenfor det offentlige helsevesenet. Rent praktisk skal dette skje ved å opprette et nytt og uavhengig fagetisk råd.

– Får du nei til en ny og lovende medisin som kan gjøre hverdagen lettere, skal du kunne legge fram saken din for et fagetisk råd som i sin tur kan overprøve beslutningen fra legen, Helsedirektoratet eller Helsedepartementet, sier Olsen.

Han mener forslaget også vil motvirke den forskjellsbehandling han mener å se i dag.

– Nå er praksisen ulik i helseregionene. Det vil vi gjøre noe med, sier Frp-nestlederen.

Les flere nyheter