Norske piloter slår ring om Norwegian

Norske piloter slår ring om Norwegian Les mer Lukk

Samtlige norske piloter i Norsk Flygerforbund og Parat støtter Norwegian-flygernes kamp for faste ansettelser. De utelukker ikke sympatistreik.

Konflikten mellom Norwegian-pilotene og selskapets ledelse er fortsatt uløst etter forhandlingsbruddet tirsdag. Mens Parat Luftfart ennå har til gode å levere varsel om plassoppsigelse for de 570 flygerne, ble arbeidstakerorganisasjonene fredag enige om å gi sin uforbeholdne støtte til deres krav i konflikten med ledelsen.

– De står ikke alene. Deres kamp angår i realiteten alle flygere. Norsk Flygerforbund er beredt til å kjempe for faste ansettelser og ryddige arbeidsforhold sammen med våre kolleger i Norwegian, sier leder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund.

Sympatiaksjoner

Forbundet vurderer nå hvilke virkemidler som er nødvendige for å nå fram med sitt krav, og utelukker ikke sympatiaksjoner.

– Vi vurderer nå hvilke muligheter vi har for å støtte kollegaene våre, og da vurderer vi alle typer aksjoner. Det kan være alt fra moralsk støtte til sympatistreik i sin ytterste konsekvens, sier Wasland til NTB.

Norwegian-flygernes organisasjoner brøt forhandlingene fordi de mener at flyselskapet bare vil basere seg på innleid arbeidskraft og ikke gi ansatte fast stilling.

Kan ikke sitte stille

Selv om det er flygerne i Norwegian som kjemper mot ledelsen i dag, vil pilotene i andre flyselskap kunne stå i den samme kampen i morgen, mener Wasland.

– Når Norwegian varsler at de ønsker å følge Ryanairs modell med innleide piloter, kan vi ikke sitte stille og se på at flygere skal bli en arbeidsgruppe med migrerende innleide flygere. Vi krever faste ansettelser med normal sosial sikring, sier han.

Setter pris på støtte

Parats hovedtillitsvalgt for Norwegians piloter, Halvor Vatnar, er svært glad for støtten fra de andre pilotene.

– Denne støtten fra alle flygerne i Norge viser hvor viktig det er med trygge, forutsigbare og ryddige arbeidsforhold. Vi kan ikke akseptere at all fremtidig rekruttering skal skje gjennom innleie fra utenlandske vikarbyråer, og ikke ved fast ansettelse. Fast ansettelse er grunnlaget for de fleste av oss for å kunne etablere familie, investere i bolig og sikre en trygg fremtid, sier Vatnar.

Siden bruddet har Parat vurdert å gå til plassoppsigelse for de 570 pilotene. Det skal ikke ha vært noen kontakt mellom partene siden tirsdag, og det blir ingen løsning på konflikten før helgen.

Juridisk vurdering

– Vi gjør en juridisk gjennomgang av lovligheten av forhandlingsbruddet. Konklusjonen ventes mandag eller tirsdag, er alt informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen i NHO Luftfart har å si om saken.

Dersom bruddet erklæres ugyldig, kan NHO vurdere å ta saken til arbeidsretten.

Norwegian har blant annet forsvart seg med at det i flere europeiske selskaper er vanlig med innleie av piloter. Norwegian-pilotene har fått støtte av den spanske pilotforeningen (CCOO), som tilbakeviste denne påstanden i et brev til YS-organisasjonen Parat.

Først ved plassoppsigelse, som er et varsel om at konflikt kan bryte ut, kan frivillig mekling starte. Fra oppsigelsen er levert riksmekleren, går den automatisk til frivillig mekling i 14 dager. Neste steg er tvungen mekling, og dersom heller ikke den fører fram, kan en streik settes i verk i løpet av få dager.

Forsidefoto: Scanpix.

Les flere nyheter her