Bjørn skutt på Lillehammer

En stor hannbjørn ble skutt i turområdet Fåberg Vestfjell i Lillehammer kommune torsdag ettermiddag.

– Det var en stor, voksen hannbjørn. Vekta stoppet på 187 kilo, og det er mye på denne årstiden, sier Mogens Lorentzen i Statens Naturoppsyn (SNO) Oppland til Nationen.

Bjørnen var ikke radiomerket, og Statens naturoppsyn hadde ifølge Rovviltportalen jaktet på den siden onsdag fordi de ønsket å forhindre at bjørnen skulle gå til angrep på sauer når beitesesongen begynner. De siste årene har flere sauer blitt skadd av bjørn i dette området, som er utenfor de områdene som er prioritert for bjørn.

Vedtaket om felling kom fra Direktoratet for naturforvaltning tirsdag, etter at bjørnen hadde blitt observert i søndre del av Lillehammer kommune, vest for Mjøsa.

Les flere nyheter her