Venstre og SV kritiserer PST for ukultur

REAGERER: Trine Skei Grande (V) og Hallgeir Langeland (SV). Foto: NTB scanpix Les mer Lukk

Venstre-leder Trine Skei Grande og SV-representant Hallgeir Langeland mener at ulovlig overvåking av en kjellerbod vitner om en ukultur i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Det er helt fryktelig at vi har et PST som ikke klarer å forholde seg til de reglene vi har. Dette vitner om en ukultur som jeg trodde vi hadde klart å avvikle for mange år siden, sier Skei Grande til NTB.

Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) er ikke i tvil om at PSTs fjernsynsovervåking av en terrormistenkt persons kjellerbod i 2010 var ulovlig. I årsmeldingen som ble levert torsdag kommer EOS-utvalget også med kritikk av at PST holdt fjernsynsovervåkingen hemmelig for utvalget.

Må ha visst

Skei Grande finner ingen formildende omstendigheter til fordel for PST:

– De har vært fullstendig klar over hvor grensene går. Dette er politimetoder Stortinget har hatt mye diskusjon om, og som vi har sagt nei til. Den debatten kan da ikke ha gått alle i PST hus forbi, sier hun.

Ingen glipp

Venstre-lederen mener at det ikke spiller noen rolle at det kun påpekes ett ulovlig forhold av denne typen i årsrapporten.

– Det går ikke an å vurdere denne saken som en glipp fra PSTs side. Du overvåker ikke noens hjem med video ved en glipp. Et slikt tiltak er en overveid handling, der flere må ha vært involvert, sier Skei Grande.

Hun legger til at dersom PST ikke er fornøyd med metodene de har lov til å bruke, så må de komme til Stortinget og be om å få bruke andre metoder.

– En diskusjon av politiets metoder tar vi gjerne på nytt, sier Skei Grande.

Ressurser

Skei Grande sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget som nå får EOS-utvalgets årsrapport om de hemmelige tjenestene til behandling.

– Nå må Stortinget finne ut om EOS-utvalget har tilstrekkelige ressurser til å kontrollere de hemmelige tjenestene. Når de gjør dette alvorlige funnet basert på stikkprøver, er det nødvendig å spørre om PST er underlagt tilstrekkelig kontroll, sier hun.

Komitékollega Hallgeir Langeland i SV er helt enig:

– Kloke ord fra Skei Grande! Det er åpenbart at vi må se på EOS-utvalgets ressurser. PST burde ha visst bedre, sier han til NTB.

Komiteens leder Anders Anundsen (Frp) sier derimot at han ikke har grunn til å tro at det er noen ukultur i PST.

– Jeg legger til grunn at dette er en enkeltstående sak. PST pleier å klare å holde seg til gjeldende regler. Men det de har gjort her, er svært uheldig. Ulovlig overvåking skal ikke forekomme, sier han til NTB.

Viktig utvalg

Stortingspresident Dag Terje Andersen (Ap) som mottok årsmeldingen fra utvalgets leder Eldbjørg Løwer torsdag ettermiddag, skryter av EOS-utvalget:

– Dette funnet bekrefter hvor viktig utvalget er. Bare det faktum at enhver hemmelig tjeneste kan bli kontrollert, er viktig. Vi har funnet en god metode, og når vi av og til finner forhold som må påpekes, så er det et bevis på at utvalget fungerer, sier Andersen.

Holdt hemmelig

Løwer sier at utvalget ble holdt løpende orientert av PST om metodebruken i den aktuelle terrorsaken som førte til at Mikael Davud ble dømt til sju års fengsel og Shawan Sadek Saeed Bujak til tre og et halvt års fengsel for terrorplanlegging.

Men når det kom til den ulovlige TV-overvåkingen av kjellerboden var det taust fra PSTs side, og det gjør saken ekstra ille, mener hun.

Løwer vil imidlertid ikke mene noe om det kan være flere tilsvarende saker.

– Ut fra dette materialet har vi ikke grunnlag for å si det ene eller det andre, sier hun.

PST hadde torsdag ettermiddag ikke svart på NTBs ønske om en kommentar.

Les flere nyheter