Krekar dømt for drapstrusler

Your browser doesn't support HTML5 video.

Her får Krekar dommen
Mulla Krekar er i Oslo tingrett dømt til fengsel i fem år for blant annet å ha fremsatt drapstrusler mot navngitte personer. Han anket på stedet.

Aktoratet hadde lagt ned påstand om fem års fengsel for trusler om drap og terror, og for å ha oppfordret til straffbare handlinger, mens forsvarets påstand var full frifinnelse.

I tillegg er han dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisning til en av de tre kurderne han har fremsatt trusler mot.

Før den over en time lange domsavsigelsen som startet klokka 14, stilte mullaen opp til fotografering stående mellom sine to forsvarere Brynjar Meling og Arvid Sjødin. Svært få kameralinser ble rettet mot aktoratet på den andre siden i den sikkerhetskontrollerte rettssalen, Marit Bakkevig og Geir Evanger.

Dommen var enstemmig.

Snakket norsk

Etter å ha fått forkynt dommen, snakket Krekar for første gang under den tre uker lange rettssaken til pressen.

– Jeg snakker bare med Al Jazeera fordi det er folkets medie. De andre er faraoenes medier. Om dere spør meg om mitt navn, så svarer jeg ikke, proklamerte en smilende mulla på gebrokkent norsk.

Forsvaret mener at det Krekar er dømt for, ikke kan rammes av terrorbestemmelsen.

– Det er også det som ligger til grunn for anken. Det spørs om denne saken er egnet for en jury fordi spørsmålet om terrorforsett er så komplisert. Retten trår feil i forhold til hva forsettet skal omhandle. Nå har denne retten vært klar, så får vi se om andre rettsinstanser setter ytringsfriheten høyere. Nå bretter vi opp ermene, sa Meling som har vært Krekars advokat siden 2002.

Statsadvokat Geir Evanger var fornøyd med det han karakteriserte som en grundig og god dom.

– Bevisvurderingen har vært forholdsvis lik for påtalemyndigheten og domstolen, men de har tanker rundt dette med drapsforsøk som ikke vi sa noe om. Det var helt forventet at mulla Krekar anket på stedet. Saken går sikkert til lagmannsretten og kanskje til Høyesterett også. Vi får nå bare fortsette, sa han til NTB.

– Reflektert mann

Dommen ble lest opp av tingrettsdommer Per Fleisje. Han fremstilte Krekar som en ressurssterk person med flere ekstreme tilhengere og sa at han hadde handlet med forsett.

– Han er en intelligent og reflektert mann med en politisk karriere i et komplisert miljø. At han fortsatt er i landet er en utfordring. Det kan trekke terrorvirksomhet til Norge, sa Fleisje.

En av de fire Krekar nå er dømt for å ha fremsatt drapstrusler mot, Høyre-leder Erna Solberg, kommenterer dommen slik:

– Jeg synes det er bra at retten har reagert på trusler rettet mot personer som gjennomfører sine plikter etter norsk lov. Det er viktig at ingen kan true seg til opphold i Norge. Etter min mening må en eventuell rettskraftig dom ikke bli en hvilepute i arbeidet med en avtale for å få Krekar ut av landet, sier hun.

Skapt frykt

– Han har skapt en vedvarende trusselsituasjon som han har forsterket. Det er et særtrekk at truslene kan utføres av mange. De lever sitt eget liv. Han kan ikke tilbakekalle fatwaen, sa tingrettsdommeren.

Fleisje pekte på at Krekar, hvis egentlig navn er Najmuddin Faraj Ahmad, gjør det umulig å sikre seg mot faren for drap.

– Han ønsker å skape en situasjon der enhver muslim oppfattes som en fare. Det forsterker fordommer mot muslimer i det norske samfunnet. Han kan komme med nye trusler. Det er ingen formildende omstendigheter her. Krekar har brukt rettssaken til å spre sitt budskap, sa dommeren.

Les også:

Breivik vil ha mulla Krekar som vitne

Her demonstrerer Krekar

Påstand om fem års fengsel for mulla Krekar

Krekar vil møte sin død i Somalia

Solberg: – Jeg har mottatt trusler før

Les flere nyheter