Hver tredje sykehjemspasient blir feilmedisinert

Hver tredje sykehjemspasient over 65 år blir feilmedisinert, viser en doktorgradsavhandling av Kjell H. Halvorsen ved Universitetet i Bergen.

Halvorsen har studert kvaliteten på medisineringen ved norske sykehjem. Han har sammenlignet pasientenes legemidler med en sjekkliste over legemidler som blir antatt å være uheldige å bruke for eldre mennesker.

Konklusjonen hans er at en tredel av sykehjemspasientene fikk minst ett uhensiktsmessig legemiddel, skriver Bergens Tidende.

– Det er fremdeles ikke optimal medisinering, spesielt innen sykehjem, sier han til avisen.

Les også: 3 av 4 sykehjemsboere risikerer feilmedisinering

Leder av Norsk geriatrisk forening, Nils Jacob Holand støtter Halvorsens konklusjon. Det er for dårlige rutiner i norske sykehjem, mener Holand. Det er sykehjemsledelsens ansvar å sørge for at legene får bedre systemer å jobbe med for å hindre feilmedisinering, mener han.

Studiens forfatter har også sett på hvordan et tettere samarbeid mellom lege, farmasøyt og sykepleier kan bedre legemiddelbruken.

– Å sette et team med leger og farmasøyter sammen viser seg å ha effekt for å løse disse problemene. Farmasøyter har vært lite brukt ved sykehjemmene tidligere, sier Halvorsen.

Les flere nyheter her