Må fortsatt vente tre år på nytt bryst

Det er registrert 1.400 kvinner i Norge i dag som venter på rekonstruksjon av bryst. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Les mer Lukk

Det er fortsatt ingen rask løsning for de kreftrammede kvinnene som venter på en rekonstruksjon av bryst. Det kan gå inntil tre år før køen er avviklet.

– Hvis regjeringen virkelig ønsker å avvikle denne køen kan de greie det i løpet av et halvt år. Inntil tre år er for lang tid. Det er både kapasitet og kompetanse på private sykehus, sier Lisa Askvik, programleder i P4 og aktivist for kvinner som står i kø for å få brystrekonstruksjon.

Hun viser til at regjeringen og helseforetakene har spart masse penger på å sette kvinnene i kø. Det er registrert 1.400 kvinner i Norge i dag som venter på rekonstruksjon av bryst.

Bryst på dagen

Fredag ble rapporten om brystrekonstruksjon lagt fram for helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Les også: Fjernet og fikset bryst i en operasjon

Det viktigste forslaget fra arbeidsgruppen er at rekonstruksjon av brystet skal være en del av selve brystkreftbehandlingen fra nå av. Der det lar seg gjøre, skal et nytt bryst på plass samtidig som man fjerner kreften.

Dermed skal man unngå at kvinner i framtiden havner i den ulykkelige situasjonen at de må stå årevis i kø for å få et nytt bryst.

Det skal bli lik praksis over hele landet, og senest før sommeren (i mai) skal de nye retningslinjene og nasjonale kravene til brystkreftbehandling være på plass.

Les også: 9 symptomer på brystkreft du oppdager selv

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen innrømmer at kvinner i Norge ikke har fått en helhetlig behandling, hvis man ser på det å få rekonstruert et bryst som en del av behandlingen.

– Flere må få hjelp raskere, og vi har satt i gang arbeidet med å øke kapasiteten, sier hun.

Sterkere rett

Foreningen for brystkreftopererte (FFB) er svært fornøyd med at rapporten går for en sterkere rettighetsfesting for dem som rammes av brystkreft.

– Vi krever at statsråden nå holder ord, så vi ikke havner i samme situasjon igjen med pasienter i kø, sier Marit Røyneberg som er leder i FFB.

– Men det må friske midler inn for å få avviklet køene vi har i dag. Det vil koste 68 millioner kroner, men i helsesammenheng er dette ikke et stort beløp, påpeker hun.

Regjeringen jobber med sitt reviderte budsjett, og de siste postene skal normalt på plass innen slutten av mars.

Laila Dåvøy, helsepolitiske talsperson for KrF, viser også til at det er operasjonsstuene som er flaskehasen for kvinnene som venter på rekonstruksjon.

– Det må bevilges mer midler slik at de brystkreftopererte får oppfylt sine rettigheter, sier hun.

Dåvøy mener hjertebrua, der man sendt hjertepasienter som sto i kø til utlandet for å bli operert, er eksempel på en dugnad man kan sette inn.

Tre år til

Av de 1.400 i kø, er det 600 pasienter på ventelisten for å få nytt bryst laget av eget vev. De har ventet opp mot åtte år. Og det vil ta opptil tre år å få avviklet denne køen.

For dem som venter på rekonstruksjon ved hjelp av protese, er ventetiden opptil to år. Her står det 800 pasienter i kø.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2009 ble det registrert 2.745 nye tilfeller. Omtrent halvparten av disse kvinnene får i dag utført en fjerning av brystet, resten blir behandlet med operasjon der brystet blir bevart, og ikke fjernet.

Arbeidet med rapporten fra Helsedirektoratet er ledet av Ellen Schlichting, seksjonsoverlege ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved kreftavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Les flere nyheter her