FNs menneskerettsråd vil granske israelske bosetninger

Utposten Migron ved Ramallah. FNs menneskerettsråd har nå besluttet å granske israelske bosetninger. Foto: REUTERS / Baz Ratner / SCANPIX. Les mer Lukk

FNs menneskerettsråd vil granske de israelske bosetningene og hvordan de krenker palestinernes rettigheter.

36 av medlemslandene stemte for å sende en undersøkelseskommisjon til Vestbredden. Norge var medforslagsstiller til resolusjonen som åpner for dette.

– Bosetningsaktivitet på okkupert land er et alvorlig brudd på folkeretten. Det er viktig at verdenssamfunnet nok en gang tar opp dette spørsmålet. Derfor er jeg glad for den brede støtten til FNs menneskerettighetsråds resolusjon om de ulovlige bosetningene, sier statssekretær Gry Larsen i Utenriksdepartementet.

Les også: - Våpenhvile på Gazastripen

– Resolusjonen understreker de alvorlige menneskerettighetskonsekvensene bosetningene har for den palestinske befolkningen, sier hun til NTB.

USA stemte imot

Ti land avsto fra å stemme over resolusjonen, mens USA som eneste medlemsland i rådet stemte imot.

Foruten å granske hvilke implikasjoner bosetningene har for palestinerne, krever FNs menneskerettsråd også at Israel gjør «alvorlige tiltak» som å avvæpne bosetterne for å hindre nye voldshandlinger.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Navi Pillay har gjentatte ganger kritisert de israelske bosetningene og slo senest denne uken fast at de bidrar til voldshandlinger i de okkuperte, palestinske områdene.

Alvorlig hinder

Bosetningene er i strid med Genèvekonvensjonene, som forbyr okkupantmakter å bosette områder som er okkupert.

Les også: Netanyhau hører ikke på Støre - bomber videre i Gaza

Et samlet verdenssamfunn har gjentatte ganger kritisert den israelske regjeringen for å utvide bosetningene, og palestinerne har trukket seg fra videre fredsforhandlinger inntil byggeaktiviteten stanser.

– Den vedvarende bosetningsekspansjon er sterkt medvirkende til at det ikke har lyktes å få i gang forhandlinger mellom israelere og palestinere, og bosetningene er dermed et alvorlig hinder for en fredsløsning, sier Gry Larsen.

– Bør skamme seg

USA har også kritisert bosetningene, men stemte torsdag likevel imot resolusjonen i FNs menneskerettsråd.

– USA har store problemer med dette rådets kritiske holdning til Israel. Slike tiltak bidrar ikke til å fremme en rettferdig og varig fred, sa den amerikanske representanten i rådet.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu går også hardt ut mot FNs menneskerettsråd og kaller resolusjonen «hyklersk».

– Et flertall i dette rådet har en automatisk fiendtlig holdning til Israel og er hyklerske, sier Netanyahu.

FNs menneskerettsråd «bør skamme seg», mener den israelske statsministeren.

Les flere nyheter her