Flere avsløringer om Støre og Tschudi

I 2007 skal Jonas Gahr Støre ha grepet inn i en klagesak for å hjelpe sin barndomsvenn Felix Tschudi. Foto: Scanpix / Thomas Vermes (ABC Nyheter) Les mer Lukk

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) skal i 2007 ha grepet personlig inn for å få omgjort en beslutning i miljøverndepartementet i en omstridt sak om oljeomlasting.

Presset fra stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor og utenriksminister Støre skal ha ført til at daværende miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) snudde i en klagesak som involverte rederiet til Støres barndomsvenn Felix Tschudi, skriver Dagbladet.

Departementet snudde

Daværende Statens forurensingstilsyn hadde to ganger sagt nei til omlasting av gasskondensat i Bøkfjorden i Sør-Varanger kommune fordi den er en nasjonal laksefjord med spesielt vern mot risiko for farlig forurensing.

Men etter Schjøtt-Pedersen og Støres involvering snudde miljøverndepartementet og ga Kirkenes Transit og Tschudi Shipping Company den omstridte tillatelsen.

Les også: - Anså ikke habilitetsvurdering som relevant

– Flere departementer var engasjert i saken. Jeg oppfattet ikke at det ble utøvd noe press, sier Støre til Dagbladet.

Han sier at han ikke hadde møter med Tschudi om saken og at han heller ikke vet om Schjøtt-Pedersen var i kontakt med Tschudi.

– Jeg kan ikke se at jeg på noen måte avgjorde denne saken. Saken omfattet flere selskapers engasjement for omlasting og spørsmålet om vilkår for omlasting i ulike fjorder. Jeg vurderte på det tidspunkt ikke at mitt bekjentskap med Felix Tschudi reiste spørsmål om min habilitet i den aktuelle saken, sier Jonas Gahr Støre.

Les også: Støre-støtte kan bli gransket av kontrollkomiteen

Familieselskap med Tschudi-investeringer

Dagbladet skriver også at Støres familieselskap Trestø AS senest i 1996 eide 100.000 aksjer i selskapet Tschudi & Eitze Shipping, som var Felix Tschudis daværende selskap.

– Frem til 1999 var Trestø AS et familieselskap med meg og mine søstre som eiere, fullt og helt drevet av min far. Han drev aktivt med aksjeinvesteringer. Jeg hadde ingen befatning med disse investeringene, sier Støre.

Etter 1999 skal Trestø AS ha solgt alle aksjer og siden ikke eid aksjer i andre selskaper.

Les også:

Lysbakken snubler videre mot ledervervet i SV

Tschudis kulturelle kampskrift for gruvedrift


Les flere nyheter her