Kan bety slutten for Klomsæt som advokat

FJERNET: Advokat Sigurd Klomsæt er ute av Breiviksaken. Onsdag trakk Oslo tingrett tilbake oppnevningen av Klomsæt som bistandsadvokat i terrorsaken fordi han lekket opplysninger til mediene. Foto: Scanpix Les mer Lukk

Sigurd Klomsæts klient kjemper for å beholde ham som bistandsadvokat i terrorsaken, men for Klomsæt selv kan saken få langt større konsekvenser enn å miste dette ene oppdraget.

Oslo tingrett slo onsdag fast at de er sikre på at det er Sigurd Klomsæt som har lekket bevismateriale i terrorsaken til en rekke medier. Retten besluttet derfor å tilbakekalle hans oppnevning som bistandsadvokat i saken med umiddelbar virkning.

Samtidig varsler Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet at de vil se på saken. Tilsynsrådet kan på eget initiativ fremme saker overfor Advokatbevillingsnemnda dersom de mener en advokat har oppført seg på en slik måte at vedkommendes bevilling bør trekkes tilbake.

– Dette er en sak det er helt naturlig for oss å se nærmere på, sier daglig leder av Tilsynsrådets sekretariat, Hege Bjølseth, til NTB.

Les også: Klienten anker

Tilsynsrådet vil vurdere om Klomsæts lekkasjer gjør at han har oppført seg på en måte som gjør han «uskikket eller uverdig til fortsatt å drive advokatvirksomhet», eller «gjort seg skyldig i å ha mistet den tillit som er nødvendig i yrket», som det heter i domstolloven.

Klaget inn før

Ifølge sentrale kilder i det juridiske miljøet er saken svært alvorlig for Klomsæt. Det er mindre enn fem måneder siden Advokatbevillingsnemda behandlet et forslag fra Disiplinærnemnden om å trekke tilbake Klomsæts bevilling. Disiplinærnemnden mente Klomsæt hadde lekket klausulert stoff i Baneheia-saken til en journalist. Klomsæt nektet, ble trodd og reddet bevillingen.

Leder av Disiplinærnemnden, tingrettsdommer Ernst Moe, vil ikke ha noe formening om Advokatbevillingsnemden burde ha hørt på deres innstilling den gangen.

– Vi la inn en anbefaling som var alvorlig ment, men vi tar til etterretning at Advokatbevillingsnemden mente noe annet, sier han.

Les også: – Klomsæt handlet ikke i klientens interesse

Leder i Advokatforeningen, Berit Reiss-Andersen, vil ikke kommentere om Klomsæt nå bør miste bevillingen.

– Men på generelt grunnlag mener vi alltid at det er leit når en advokat ikke overholder de plikter vedkommende er pålagt, sier Reiss-Andersen.

Siden 2005 er Klomsæt klagd inn til Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg 14 ganger. Han er felt for dårlig advokatskikk seks ganger, ifølge Dagsavisen. Klomsæt har meldt seg ut av foreningen i protest.

Hentet av kona

Oslo tingrett understreker at de ikke tror det er Klomsæt personlig som har stått for lekkasjene, men andre personer ved hans kontor som har hatt tilgang til hans e-post og passord. Det var Klomsæts kone og sekretær, Lisbeth Freang Klomsæt, som kvitterte ut CD-en med bevismaterialet noen timer før lekkasjene kom fredag 3. februar. Også andre personer på kontoret hans hadde tilgang til dokumentene i denne perioden. Klomsæt befant seg i Arendal da lekkasjene fant sted, men dommer Finn Haugen var soleklar på at det like fullt er Klomsæt selv som har det fulle og hele ansvaret for lekkasjene.

Les også: – Ikke opplagt straffbart

Klomsæt representerer en 16 år gammel gutt som var på Utøya under terrorangrepene. Familien til gutten sier de fortsatt ønsker Klomsæt som bistandsadvokat og vil anke avgjørelsen.

Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen beklager at familien anker avgjørelsen, og mener Klomsæt ikke har handlet i klients interesse.

Klomsæt har ikke ønsket å kommentere saken overfor NTB onsdag.

Preventivt

Lekkasjer har vært et omfattende problem for påtalemyndigheten i terrorsaken, og verken tingretten eller politiet tror at det kun er Klomsæt som har lekket i saken. Dommer Finn Haugen sier han forventer at den skarpe reaksjonen mot Klomsæt vil ha en preventiv effekt både hos politiet og de andre aktørene i saken fremover.

Spesialenheten for politisaker vurderer samtidig å starte etterforskning av mulige lekkasjer fra politiet.

Les flere nyheter