Ektepar dømt for grov utroskap og bedrageri

Et ektepar er i Asker og Bærum tingrett dømt til henholdsvis tre år og to og et halvt års fengsel for blant annet grov utroskap og grovt bedrageri knyttet til drift av private barnehager.

Ett år av straffen er gjort betinget for begge. Begge ble idømt inndragning av til sammen 4,5 millioner kroner og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i henholdsvis fem og tre år, samt til å betale erstatning på til sammen rundt 1 million kroner, opplyser Økokrim i en pressemelding.

– De tiltaltes utroskapshandlinger i denne saken kan bidra til å undergrave tilliten til private aktører innen barnehagesektoren, heter det blant annet i dommen.

John Andrew McCracken (50) og Nina Tollefsen (41) eide flere selskaper som drev barnehager i Oslo og er dømt for blant annet overfakturering av husleie, kontantuttak og belastning av private kostnader, som urettmessig belastet selskapene for cirka 7,6 millioner kroner. Tappingen medførte at selskapene gikk konkurs.

Dommen omfatter i tillegg konkurskriminalitet, tyveri og flere brudd på regnskapslovgivningen. Begge er dessuten dømt for grovt trygdebedrageri og medvirkning til dette på nær 1,3 millioner kroner.

Inndragning

Ektefellene har begge fått en prøvetid på ett år.

McCracken er dømt til en inndragning av 2,5 millioner kroner til staten og fradømmes retten til å drive næringsvirksomhet i fem år.

Tollefsen er dømt til en inndragning av 2 millioner kroner og fradømmes til å drive næringsvirksomhet i tre år.

Begge må betale rundt 400.000 kroner til kemneren i Asker i og Bærum og over 600.000 kroner til Nav.

Økokrim la ned påstand om at de for alltid ble fradømt retten til å drive næringsvirksomhet og at de hver måtte betale tilbake nær 1,3 millioner kroner til Nav og rundt 750.000 kroner til kemneren i Asker og Bærum.

Høyt privat forbruk

Ifølge aktor, statsadvokat Espen Haug i Økokrim, ble de private barnehagene i all hovedsak finansiert med offentlige midler – kommunale og statlige tilskudd – i tillegg til en liten andel foreldrebetaling.

Økokrim mener at ekteparet har tappet flere selskaper for til sammen rundt 9,5 millioner kroner og at pengene har gått til private formål.

Ved ett tilfelle skal McCracken ha forsøkt å belaste sitt eget driftsselskap for 118.000 kroner til kjøp av en luksusklokke til 150.000 kroner.

Barnehagevirksomheten finansierte et høyt privat forbruk for de tiltalte, anfører retten.

Grovt

I straffeutmålingen skriver tingrettsdommer Edvard Os at begge skal straffes for en rekke forhold.

Retten har ansett det grove trygdebedrageriet og den grove utroskapen som mest alvorlig og styrende for straffeutmålingen.

McCracken gikk personlig konkurs tidlig på 90-tallet og giftet seg med Tollefsen i 93. De har fullt særeie og en tidsbegrenset ektepakt på 20 år.

De opprettet den første private barnehagen i 1993 fordi ett av deres barn ikke fikk barnehageplass. Denne virksomheten ble siden utvidet, og saken dreier seg om denne virksomheten fra 2000.

Samme år søkte McCracken om uførepensjon på grunn av slitasjegikt i kneet og fikk innvilget 100 prosent uførepensjon. I 2009 besluttet Nav at den skulle opphøre.

Les flere nyheter her