Starter observasjonen av Breivik på Ila

Seks helsearbeidere fra Dikemark Sykehus ankommer Ila Fengsel for observasjon av Anders Behring Breivik tidlig onsdag morgen. Foto: Anette Karlsen / Scanpix. Les mer Lukk

Tidlig onsdag morgen var seks ansatte fra Dikemark sykehus på plass på Ila fengsel for å starte den tvungne observasjonen av Anders Behring Breivik.

Undersøkelsen, som skal vare i inntil fire uker, vil være en del av grunnlaget for rapporten som de to nye rettssakkyndige i terrorsaken skal skrive.

I en spesiell sal på nærmere 60 kvadratmeter inne i Ila fengsel vil 33-åringen over de neste ukene bli fulgt døgnet rundt av ti syke- og vernepleiere og en til to psykiatere.

Helsepersonalet vil etablere en skiftordning hvor to lag på fire personer følger Breivik på dagtid, samt at to følger ham på natten.

Les også: Tiltalen mot Breivik klar fredag

Det er fordi politiet ikke fant sikkerheten ved Regional sikkerhetsavdeling på Dikemark sykehus god nok, at undersøkelsen skal gjennomføres i fengselet.

Dette er første gang det blir foretatt en tvungen observasjon etter paragraf 167 i straffeprosessloven inne i et fengsel.

Etter mange protester har Breivik latt seg intervjue av de nye sakkyndige Terje Tørrisen og Agnar Aspaas.

Les også: Nye sakkyndige konkluderer oftere med «tilregnelig»

I motsetning til forrige gang 33-åringen ble undersøkt, blir samtalene denne gang tatt opp på bånd. Likevel mener de sakkyndige det er viktig å gjennomføre tvangsobservasjonen, opplyste Agnar Aspaas til NTB på mandag.

De to psykiaterne skal ha ukentlige evalueringer underveis for å se hvor lenge de skal holde på. Da forsvarerne besøkte Breivik sist fredag, sa han at han villig går med på å la seg observere.

Les også: Starter Breivik-observasjon til uken

Avhør på Politihuset i Oslo og besøk av forsvarerne i fengselet vil foregå som normalt til tross for den judisielle observasjonen.

Det er usikkert om helsepersonellet vil følge med på avhør utenfor fengselet og forsvarerne avviser kontant at det skal være andre til stede når de konfererer med klienten i fengselet.

Les flere nyheter her