– Ti nye barn narkolepsi-rammet

I en fortrolig e-post som VG har fått tilgang til, går det fram at ti nye tilfeller av narkolepsi er registrert i Norge.

Fra før er det registrert 35 norske barn mellom fire og 19 år som er rammet av narkolepsi etter å ha vaksinert seg mot svineinfluensa.

E-posten hvor det går fram at tallet skal oppjusteres med ti tilfeller, er datert 24. februar og er sendt fra Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi ved Oslo universitetssykehus, skriver VG.

Les også: H1N1-vaksinen gir risiko for narkolepsi hos barn

E-posten er signert rådgiver Knut Hallvard Bronder. Mottakerne av e-posten skal ha fått beskjed om at informasjonen ikke skal ut til offentligheten. Det bekrefter også Bronder overfor VG.

– Formålet med e-posten var å advare de pårørende om at tallet på narkolepsisyke kom til å stige. Dette var i utgangspunktet fortrolig informasjon, som ikke var ment å komme ut til andre enn adressatene, sier han.

Statens legemiddelverk opplyser at det per i dag fortsatt er registrert 35 barn og unge med narkolepsi og at dette er det offisielle tallet.

– Vi vet at tallet sannsynligvis vil øke, men vi kan ikke angi tall uten at vi har fått kvalitetssikrede opplysninger fra Folkehelseinstituttet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Helsedepartementet opplyser at det mistenkes flere tilfeller, men tallet ti kan ikke bekreftes. Derimot er 15 barn under utredning, opplyser statssekretær Ragnhild Mathisen.

Les flere nyheter her