Lysbakken: – Umulig å ikke gjøre feil

MÅ SVARE FOR SEG: Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) har havnet i politisk motvind etter avsløringene rundt støtten hans departement har gitt til «Jenteforsvaret». (Foto: Scanpix) Les mer Lukk

Statsråd og påtroppende SV-leder Audun Lysbakken sier det er umulig å være leder uten å gjøre feil.

– Når du som leder tar mange beslutninger, så er det umulig å unngå at det noen ganger går feil. Om de aller fleste beslutninger du tar er gode, så gjør du en god jobb. Men du kan aldri unngå at du noen ganger gjør feil. Det jeg ønsker å bli målt på, er evnen til å innrømme det, stå i det og rydde opp i det, sier Lysbakken til NTB.

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren hevder derfor at han ser fram til å komme til Stortinget for å forklare seg i en åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Tirsdag bestemte en enstemmig komité å åpne sak for å se nærmere på departementets pengebruk etter at det kom fram at en undergruppe av Sosialistisk Ungdom fikk 154.000 kroner – uten utlysning og uten åpen prosess.

Mange nyanser

Lysbakken beskriver komiteens beslutning som fornuftig og naturlig.

– Jeg ser fram til å møte, for det gir meg en mulighet til å legge fram saken direkte, i stedet for denne litt kampanjepregede journalistikken som nå dominerer. I en høring vil sakens realiteter få dominere, og jeg ser fram til å samarbeide med komiteen, sier Lysbakken.

Han vil ikke utdype hva han mener med kampanjepreget journalistikk, men sier:

– Alle ser at her er det et tungt mediekjør. Jeg ser fram til å få fram alle sakens nyanser, og min versjon av den, på en grundigere måte enn det mediebildet har tillatt.

Les også: SVs valgkomité står på Lysbakken

Avviser korrupsjon

34-åringen fra Bergen tar avstand fra omtale av saken som politisk korrupsjon.

– Jeg tror den type begreper har godt av å bli reservert til de debattene der vi trenger det, slik at det ikke mister sin kraft. Dette har kun vært en prosess som har vært for dårlig gjennomført av oss, og der det ble tatt en feil beslutning. Men det er også det denne saken handler om. Jeg tar ansvar for at vi har gjort feil, men karakteristikker om at dette handler om noe annet, tar jeg sterk avstand fra, sier Lysbakken.

Les også: Lysbakken-gransking vil ta uker

På spørsmål om saken kan skade partiet når han som påtroppende SV-leder må bruke tid og krefter på å jakte etter flere e-poster, sier han:

– Jeg skulle veldig gjerne vært denne saken foruten. Men saken skal ikke få stå i veien for et positivt SV-landsmøte. Jeg bruker mine krefter på å rydde opp, og det tror jeg også partiet setter pris på.

Aldri tema å lyse ut

Lysbakken sendte mandag fra seg den første av tre varslede gjennomganger, nemlig en samlet oversikt over tilskuddsordningene som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet administrerte i 2011.

– Disse regelstyrte tilskuddene oppfatter vi ikke at det er noen problemer med. Så kommer gjennomgangen av enkelttilskudd i 2011, der vi ikke hadde en god nok vurdering av økonomiregelverket i den såkalte selvforsvarssaken. Dette var et tilskudd som burde ha vært utlyst, men det var aldri tema her i departementet at det kunne være regelbrudd å ikke utlyse det. Derfor må vi sjekke om vi har hatt en praksis som kan ha ført til at vi har brutt regelverket også i andre saker. Dette er en stor gjennomgang, og det vil ta noen uker, sier Lysbakken til NTB.

Les også: Lysbakken-saken neppe over før landsmøtet

E-poster i rute

Den tredje gjennomgangen, av e-poster og øvrige dokumenter i selvforsvarssaken, er «godt i rute» og vil ventelig bli avsluttet om kort tid.

– Jeg er mer opptatt av kvaliteten enn å si når det kommer, men prosessen er godt i rute, og alt vil bli frigitt når vi er ferdig med denne runden.

Lysbakken sier at han ikke vet om nye dokumenter kan dukke opp, men at han er trygg på fremstillingen av saken som han har gitt Stortinget.

Les også: - Lysbakken neppe alene om slurvete journalføring


Les flere nyheter