Lysbakken-saken neppe over før landsmøtet

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken har havnet i politisk motvind etter avsløringene rundt støtten hans departement har gitt til Jenteforsvaret. Foto: Scanpix. Les mer Lukk

Audun Lysbakken er fast bestemt på å fortsette som statsråd, men selvforsvarssaken vil trolig fortsatt henge over ham når SV-landsmøtet settes om to uker.

Dermed forpurres tronskiftet som skulle gi en etterlengtet omstart for det hardt prøvede partiet. Det erkjenner avtroppende SV-leder Kristin Halvorsen.

– Vi kommer ikke til å få ørens lyd før denne saken er ryddet opp i, sier hun til NRK.

Denne opprydningen er ikke gjort i en håndvending. SV-statsråden har selv beordret flere granskinger av ulike forhold knyttet til bevilgningen til Jenteforsvaret. Til sammen vil det ta uker å gjennomføre de ulike undersøkelsene.

Omfattende

Alle e-poster inn og ut av departementet gjennomgås på nytt. Samtidig skal departementet kontrollere alle tilskudd som ble utbetalt i fjor.

– Dette er et omfattende arbeid. Det vil ta noen uker før hele oversikten er klar, sier Lysbakken, som her har bedt om bistand fra Direktoratet for økonomistyring.

Les også: - Lysbakken neppe alene om slurvete journalføring

Selvforsvarssaken vil dermed krever solide doser av oppmerksomheten under SV-landsmøtet på Lillestrøm 10. mars. Før den tid skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité behandle saken, som etter alt å dømme vil avstedkomme åpen høring.

Opposisjonspartiene mener tilliten til Lysbakken er tynnslitt. Flere trekker paralleller til Manuela Ramin-Osmundsen, som selv måtte gå av som barneminister. En slik utgang avviser Lysbakken, som heller ikke vil ofre statssekretærene Kirsti Bergstø og Henriette Westhrin.

– Jeg kommer ikke til å skyve medarbeidere foran meg i denne saken. Ansvaret er mitt. Punktum, sa Lysbakken til NTB lørdag.

Mangelfull journalføring

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren har innrømmet saksbehandlingsfeil og beklaget overfor Stortinget at midlene til selvforsvarskurs ikke ble utlyst på forhånd.

Lysbakken har også erkjent mangelfull journalføring av e-poster i den såkalte selvforsvarssaken. Men en slik praksis er han neppe alene om, mener fagmedarbeider Gunnar Bodahl-Johansen ved Institutt for Journalistikk.

– Dette er noe vi ser overalt i forvaltningen, både på lokalt og sentralt nivå. Det er skuffende at regelverket ikke følges, sier han til NTB.

Les også: Lysbakken-gransking vil ta uker

Bodahl-Johansen er blant Norges fremste eksperter på offentlighetsloven og har gjentatte ganger påpekt manglende journalføring av e-post og tekstmeldinger i offentlig forvaltning.

– Som samfunn må vi kunne ettergå offentlig saksbehandling og kontrollere forvaltningen. Det betinger at alle relevante dokumenter journalføres og arkiveres. Dette gjelder selvsagt også e-poster og tekstmeldinger, sier han.

Det skal ikke gjøres unntak fra regelen om journalføring selv om tonen i en e-post eller tekstmelding er familiær, muntlig og privat. Bare såkalte organ-interne dokumenter kan unngå å havne arkivene.

– Også muntlige samtaler skal protokolleres og journalføres dersom de er relevante for offentlig saksbehandling, sier Bodahl-Johansen.

Les flere nyheter